Tổ chức liên kết với chúng tôi
Đối tác của chúng tôi

Dela Cruz Co., Ltd. là công ty thành lập tại Nhật Bản nhưng lại mang tính toàn cầu với thành viên ban quản trị và nhân viên đến từ 6 nước trên thế giới. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh giao tiếp tại Nhật Bản và Philippines. Năm 2012, Dela Cruz Co., Ltd đã thành lập công ty con, TESZARA Inc. tại Makati, nơi được mệnh danh là Phố Wall của Philippines.

Tổ chức liên kết với chúng tôi

 

SMRJ (Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN)

Tổ chức dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Sáng kiến Khu vực, Nhật Bản