Lenses

OUR
BLOG

What A Steal!What a Steal!

A - Alwyn  Y - Yasu


GV and L talk about saving money.


A: Wow, you look striking today! Is that a new suit

you’re wearing?

Y: Not exactly. I bought it yesterday, but it isn’t new.

A: Oh, it's secondhand then?

Y: Yeah, I bought it from an online thrift store.

A: You’ve got to be kidding me, it looks brand new.

Y: My wife is good at sewing, so she patched it up.

A: What a steal! Not only do you look good, but you

saved some money too.

Y: Saving money has always been my priority.

A: Really? What other methods do you use to

save money?

Y: Well, instead of going to restaurants, I just eat at home.

The meals that my wife makes are also healthy.

A: That’s great!

Y: Yeah, me and my wife enjoy doing things that usually

don’t cost much or nothing at all - but they are

priceless moments to me.

A: Well, you know what they say “the best things in life

are free”.●Vocabulary:Striking

Lộng lẫy, tuyệt đẹp

Secondhand

Hàng secondhand

Thrift store

Tiệm bán đồ đã dùng, đồ secondhand

You’ve got to be kidding me

Chắc cậu đang đùa

Sewing

Thêu vá

Patch it up

Lấp lỗ hỏng

What a steal!

Thiệt là một quả hời lớn!

Priority

Ưu tiên

Method

Phương pháp

Don’t cost much

Không quá tốn kém

Nothing at all

Hoàn toàn không

Priceless

Vô giá

The best things in life are free

Những điều tuyệt nhất trong cuộc sống không thể mua được bằng tiền●Comprehension Questions:


1. Where did Yasu get his suit?

a. He made it himself.

b. He bought it from a thrift shop.

c. He bought it from a flea market.


2. What does Yasu prioritize?

a. Saving money

b. Looking good

c. Buying a lot of clothes


3. Yasu saves money by doing all of the following except:

a. Eating his meals at home

b. Doing the things he really enjoys

c. Never buying anything at allHời lớn!

A- Alwyn Y - Yasu


GV và học viên cùng bàn về việc tiết kiệm tiền.


A: Chà, hôm nay trông cậu bảnh thiệt đó! Đó có phải là áo mới không?

Y: Không hẳn. Đúng là mình mới mua nó hôm qua, nhưng nó không phải hàng mới toanh.

A: Ồ, vậy nó là đồ secondhand hả?

Y: Vâng, mình đã mua nó ở một cửa hàng đồ cũ.

A: Nghe khó tin thế, trông nó mới toanh thế mà.

Y: Nhờ tài may vá của vợ mình đó.

A: Ôi, hời thế! Cậu có thể trông thật sành điệu mà không cần phải chi tiêu quá nhiều.

Y: Mình luôn chủ trương tiết kiệm mà.

A: Vậy hả? Cậu còn cách nào khác để tiết kiệm không?

Y: À, thay vì đến nhà hàng, mình chỉ ăn ở nhà. Những bữa cơm vợ làm luôn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất.

A: Tuyệt thật!

Y: Vâng, mình và vợ thích cùng làm những việc không tốn nhiều tiền bạc - những khoảnh khắc luôn thật vô giá đối với mình.

A: “Những điều tuyệt nhất trong cuộc sống không thể mua được bằng tiền”, nhỉ?


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Tiktok: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #saving #money #tiếtkiệm


0 views0 comments