Lenses

OUR
BLOG

Webinar Lần thứ 4 của DCEC Vietnam


Hãy đặt một chỗ ngồi tại buổi Webinar Lần thứ 4 của DCEC Vietnam!


Thông tin webinar:


Chủ đề: "African migrants in Japan"

Diễn giả: Sylvie Watikym - Cựu Giảng viên Chính quyền Cameroon, hiện đang theo học Tiến sĩ Khóa Chính sách Ngoại giao Đại học Tsukuba.

Đề tài nghiên cứu: Sự hòa nhập của người Châu Phi tại Nhật Bản. Cách người nhập cư Ghana và Kenya tại Nhật Bản giữ liên kết với người đồng hương.


Tóm tắt nội dung:

・Lịch sử Cameroon: lịch sử biên giới và những sự kiện dẫn tới di dân.

・Những địa điểm di dân lý tưởng của người Cameroon.

・Sự định cư của người Châu Phi tại Nhật Bản

・Sự hội nhập của người Châu Phi với xã hội Nhật Bản

Thời gian: 7 giờ tối, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (Thứ Năm, giờ Việt Nam).

Địa điểm: Zoom.


Để đăng ký, hãy truy cập vào địa bên dưới để điền phiếu đăng ký của chúng tôi:=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#English #Tiếng #Anh #webinar #văn #hóa #kiến #thức #hội #thảo #english #tiengAnh #thuyettrinh #trithuc #toancauhoa #tiengAnh #doanhnghiep #English #business


7 views0 comments

Recent Posts

See All