Lenses

OUR
BLOG

[TỪ VỰNG TRONG NGÀY] Tension

Tình hình thế giới tại nhiều nơi đang khá căng thẳng như chiến sự giữa Azerbaijan và Armenia, giữa chính phủ Thái Lan và sinh viên, giữa Trung Quốc và Mỹ... Đây là lúc các bạn sẽ gặp từ vựng dưới đây rất nhiều trong các bản tin quốc tế bằng tiếng Anh. Cùng làm quen nhé!


#từvựngtiếngAnh #englishvocabulary #từvựngtiếngAnhthươngmại #thànhngữtiếngAnh #DCECVietnam #hoctiengAnhmienphi #tiengAnhthuongmai #tiengAnhchodoanhnhan

3 views0 comments

Recent Posts

See All