Lenses

OUR
BLOG

[TỪ VỰNG TRONG NGÀY] TAKE IT EASY

Làm giàu vốn từ vựng và kiến thức business của bạn

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt và sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới. Hãy xem bạn sẽ hiểu thêm được bao nhiêu từ vựng mới nhé)
TAKE IT EASY (THƯ GIÃN/ ĐƠN GIẢN HÓA một chuyện gì đó)


Cuối tuần là dịp để chúng ta thư giãn và nạp lại năng lượng. Việc thư giãn giúp chúng ta xả bớt những căng thẳng đã bị dồn nén suốt những ngày trong tuần bởi công việc và cuộc sống cá nhân của mình. Việc nạp lại năng lượng giúp chúng ta sẵn sàng để đối mặt với một tuần mới đầy cam go.


Vậy bạn thư giãn và nạp lại năng lượng như thế nào?


=======================================


Expression of the Day: Take it Easy


Weekends are meant for us to relax and to recharge. Relax helps us relieve the accumulated stress over the weekday brought out by work and personal lives. Recharge makes us ready to face another grueling week. So how do you relax and recharge?


#từvựngtiếngAnh #englishvocabulary #từvựngtiếngAnhthươngmại #thànhngữtiếngAnh #DCECVietnam #hoctiengAnhmienphi #tiengAnhthuongmai #tiengAnhchodoanhnhan #takeiteasy

6 views0 comments

Recent Posts

See All