Lenses

OUR
BLOG

Từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản: Chúng ta sẽ làm quen với Alex

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


Hãy cùng DCEC Vietnam tìm hiểu thêm về đội ngữ chuyên nghiệp của chúng tôi.


Tại kỳ này, chúng ta sẽ cùng làm quen với Alex nhé:

https://youtu.be/ndwvBk9h85I


Nhán vào nút sau đây để thấy danh sách những Governess/Governor kỳ cựu tại DCEC Vietnam, họ là những con người với những kỹ năng và đầy chất lượng mà bạn sẽ không có thể tìm thấy được ở những trung tâm khác.

Để đặt một lớp học Trải nghiệm Miễn phí, bạn chỉ cần đơn giản nhấn vào nút bên dưới:============================ English =============================

Get to know the Professional Team of DCEC Vietnam


This time, let's learn more about Alex https://youtu.be/ndwvBk9h85I


For the list of the the DCEC Vietnam Governess/ Governors whose skills and credentials are something you don't find from other schools, click this button.

To schedule a Free Trial Lesson, it's as easy as clicking this button below:=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#TiếngAnh #AnhNgữ #chuyênnghiệp #giảngviên #giáodục #đàotạo #doanhnghiệp #kinhtế #chấtlượng #uytín #tiềmnăng #trảinghiệm #miễnphí


5 views0 comments