Lenses

OUR
BLOG

Sumitomo sát cánh cùng 2 doanh nghiệp khác của Nhật Bản cho dự án Thành phố thông minh ở Hà Nội.

[GÓC LUYỆN ĐỌC HIỂU - Làm giàu vốn từ vựng và kiến thức business của bạn] (Hãy đọc qua caption tiếng Việt và sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới. Hãy xem bạn sẽ hiểu thêm được bao nhiêu từ vựng mới nhé)Sumitomo sát cánh cùng 2 doanh nghiệp khác của Nhật Bản cho dự án Thành phố thông minh ở Hà Nội.


Một dự án thành phố thông minh được khởi động bởi một nhóm các doanh nghiệp Nhật Bản, đứng đầu là Sumitomo trên một khu vực rộng 272 héc-ta tại Đông Anh. Với NEC cung cấp hệ thống nhận diện khuôn mặt để tăng cường an ninh, thật thú vị nếu biết được những công nghệ mà mỗi công ty trong nhóm cùng với những đại diện tại địa phương của họ sẽ mang đến áp dụng. Nếu bạn được sống tại một thành phố thông minh, bạn sẽ muốn tiện ích hay hệ thống nào được sử dụng tại đó? =======================================


Sumitomo teams with 5 other Japanese firms for Hanoi smart city project A a 272-hectare area in the Dong Anh will give rise to a smart city project initiated by a Japanese consortium, headed by Sumitomo.


With NEC providing a face recognition system to ensure security, it must be interesting to know what technologies will each company in the consortium and their local counterpart be bringing to the table. If you were to live in a smart city, what amenities or systems do you want in place?


#dochieutiengAnh #tiengAnhchodoanhnhan #tiengAnhthuongmai #tiengAnhdoanhnghiep #DCECVietnam #smartcity #tinkinhte #thanhphothongminh #thongtinkinhte

2 views0 comments