Lenses

OUR
BLOG

Sugar and spice ■ Đường và gia vị

-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 1/5/2021

-----------------------------

■Sugar and spice


J - Jordan H - Hinata

A GV and a learner are talking about unusual food combinations


J: I was reading one of my mom’s American magazines. And in that magazine I read about a new hamburger.

H: OK.

J: This new hamburger really takes the cake. It’s a big beef burger, and they put sharp cheddar cheese and two slices of bacon…

H: What?!.. What is sharp cheddar cheese?

J: A sharp cheese is a cheese that has a strong flavor. So cheese can be mild or sharp.

H: Right. You'd think that the opposite would be "dull," but you don't talk about a dull cheese or "blunt" cheese. (smirks)

J: Exactly. So sharp cheddar cheese. But anyway, back to the burger, the main ingredient is actually a glazed donut. The donut is the bun!

H: That sounds horrendous!

J: I thought it was a joke when I first read about it. I thought it must be a joke but apparently it's true.

H: It really makes me wonder, you know, they have this, um this kind of, stereotype of American people being fat.

J: Right. I just wonder, how would someone even come up with that, the idea of using a donut as a hamburger bun.

H: I can't even begin to fathom what it would taste like. You know, I have no frame of reference. My taste buds cannot picture it, you know, I have an image of a donut in my head and an image of a nice juicy hamburger with a couple of strips of bacon on. Combining a hamburger with a donut is pretty loony.

J: Yeah, but I guess it's kind of like putting pineapple on your pizza. You know, some people think that's just an aberration. But there's something about the sweet, tart pineapple combined with the salty, savory ingredients of a pizza that is actually...I like it.

H: Well, I guess it's like having gammon and pineapple, you know, the thick cut of ham which is… in fact we should finish this class right now because I want to go to the store and get some bacon and some hamburger because I'm getting hungry now.

J: Lucky you! We’re right on time. Let’s go get some burgers.


Vocabulary


Sugar and spice Đường và gia vị

Takes the cake Đặc trưng, độc đáo

Sharp Sắc bén, rõ ràng

Blunt Cùn

Main Yếu tố chính

Horrendous Đáng sợ

Stereotype Rập khuôn

come up with Nghĩ ra

Fathom Hiểu rõ

Frame of Reference Khuôn mẫu để đối chiếu

Loony Điên rồ

Aberration Lạ thường

Tart Chua chát

Savory Ngon

Gammon Chỉ phần đùi sau của heo, là một dạng chế biến thức ăn của thịt heo


Comprehension Questions


What was Jordan reading?

 1. His mom’s American Magazine.

 2. His dad’s American Magazine.

 3. Hinata’s American Magazine.

What is the main ingredient of the hamburger?

 1. A crazed donut

 2. A Greek donut

 3. A glazed donut

What did Jordan think of the burger when he read about it?

 1. He thought it was a joke.

 2. He thought it was loony.

 3. He thought it was horrendous.

Where does Hinata want to go?

 1. The floor

 2. The shore

 3. The store


■ Đường và gia vị


J - Jordan H - Hinata

Giảng viên và học viên đang cùng bàn về những sự kết hợp thức ăn kì lạ


J: Chuyện là hôm trước tôi có đọc tạp chí American của mẹ tôi. Trong đó có viết về một loại hamburger mới.

H: Ok.

J: Cái hamburger này rất là đột phá. Nó là một burger bò bự, trong đó có nhét phô mai cheddar "bén" và hai miếng bacon...

H: Hả!? Phô mai "bén" là phô mai kiểu gì?

J: Phô mai "bén" là một miếng phô mai với huơng vị nặng. Phô mai có thể "bén" hoặc "nhẹ".

H: Ra vậy. Thế mà tôi cứ nghĩ trái nghĩa với nó là "cùn", hóa ra là cậu đang không nói về phô mai kiểu như chúng "cùn" và "bùn" (cười)

J: Chính xác. Phô mai cheddar "bén" là thế. Quay trở lại chuyện burger, thành phần chính của món burger này là một cái donut, cái donut này thay thế cho phần bánh kẹp bên ngoài!

H: Hả, nghe hãi vậy!?

J: Tôi cứ nghĩ đây là một trò đùa khi tôi đọc qua. Cứ ngỡ là họ đang đùa, nhưng hóa ra chúng lại là thật.

H: Nó làm tôi thật sự tự hỏi, bạn biết đấy, họ có, kiểu như, một cái nhìn rập khuôn rằng mọi người Mỹ đều béo phì.

J: Đúng nhỉ. Tôi tự hỏi rằng làm sao trên đời lại có người nãy ra được phát kiến sử dụng donut làm vỏ bánh của hamburger.

H: Tôi còn không thể tưởng tượng được nó sẽ có vị như thế nào. Bạn biết đấy, chẳng có một khuôn mẫu gì để dựa theo mà hình dung cả. Khẩu vị của tôi không thể tưởng tượng ra được. Lúc này trong đầu tôi đang nảy ra một hình ảnh của một chiếc donut, bên cạnh hình ảnh của một chiếc hamburger ngon lành với hai miếng bacon được kẹp bên trong chúng. Kết hợp hamburger với donut quả là một ý tưởng điên rồ.

J: Quả vậy, nhưng tôi nghĩ nó cũng như kiểu bỏ dứa lên trên pizza. Bạn biết đấy, vài người nghĩ rằng nó thật quái gở. Tuy nhiên cũng nảy sinh ra được một huơng vị gì đó hấp dẫn khi kết hợp những miếng dứa chua với vỏ bánh mặn mà của một miếng pizza... Tôi rất thích chúng.

H: Tôi nghĩ là chúng giống như ăn dứa cùng với thịt heo, bạn thấy đấy, một lát cắt đù dày của thịt heo rất là-... tôi nghĩ là ta nên kết thúc lớp học ngay bây giờ vì tôi không thể kiềm được mong muốn đến cửa hàng để mua hamburger và bacon để mà ăn.

J: Hên rồi đó! Tiết học vừa kết thúc. Cùng nhau xơi vài miếng burger nào.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

9 views0 comments

Recent Posts

See All