Lenses

OUR
BLOG

Running an ErrandRunning an Errand

■Running an Errand


A - Alwyn H - Hikaru


L talks about running errands on a holiday.


A: What have you been up to lately?

H: Oh, just as usual. I had to run some errands

the other day, but because of the holiday,

  I encountered some problems.

A: Were people partying?

H: Well, I mean, there was that. But more like,

  whenever there's a holiday, depending on

the holiday, some places are closed.

A: Yeah. That's true.

H: So, in this case, it was July 4th on Monday

and here in America it’s what they call

a federal holiday, but also sometimes

it's called a banking holiday.

A: Hmm.

H: And so when we call it a banking holiday

it's because the banks are closed.

A: Is that like when you can go to a gas station,

but you can't go to the bank

because the bank is closed for the banking holiday?

H: Yeah. So, I wasn't really able to do all of

my errands because it was a holiday.

A: That’s too bad

H: How about you? What did you do on the holiday?

A: I ate too much and then I suffered the consequences.

H: That is a classic holiday right there.

A: Hehe, you got that right!●Vocabulary:

Errand

Whenever

Depending

4th of July

Federal Holiday

Banking hOliday

Gas station

Suffer

Consequences

Classic


Chạy vặt, việc vặt

Khi nào, lúc nào

Tùy thuộc vào

Ngày 4 tháng 7 (Ngày độc lập)

Ngày lễ quốc gia, lễ liên bang

Ngày lễ ngân hàng

Trạm ga

Trải qua (~nỗi khổ, nỗi đau,...)

Kết quả, hậu quả

Truyền thống●Comprehension Questions


1. What has Hikaru been up to lately?

a. Running at the gym

b. Running some errands

c. Running a marathon


2. What was the holiday mentioned?

a. New Year’s Day

b. Independence Day of the US

c. 4th of June


3. What did Alwyn do during the holidays?

a. He watched a classic film.

b. He suffered from the holidays.

c. He ate too much food

Chạy vặt

A - Alwyn H - Hikaru


Học viên kể về việc phải chạy việc vặt trong ngày lễ


A: Gần đây cậu có bận việc gì không?

H: À, như thường lệ, mình phải đi chạy lòng vòng lo việc vặt. Chỉ khác là lần này mình có nhiều chuyện không giải quyết được do ngày lễ.

A: Mọi người có tiệc tùng gì hả?

H: Ừm, đó là một phần nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nữa là mỗi khi đến lễ thì có nhiều chỗ đóng cửa.

A: Đúng thật hen.

H: Vậy đó, lần này là vào thứ Hai, ngày 4 tháng 7. Tại Mỹ thì ngày này vừa được gọi là ngày lễ quốc gia, nhưng cũng được gọi là ngày lễ ngân hàng.

A: Hmm.

H: Lý do gọi nó là lễ ngân hàng là vì đây là ngày mà ngân hàng mặc định ngừng làm việc.

A: Nghĩa rằng đây là ngày mà cậu có thể đi đổ xăng được như thường lệ, nhưng chỉ có ngân hàng là không tới được thôi phải không?

H: Ừm. Và thế là mình đã không thể chạy hết được việc do ngày lễ.

A: Tệ thật nhỉ.

H: Vậy còn cậu? Cậu đã làm gì vào ngày lễ?

A: Mình đã ăn quá nhiều và gánh chịu mọi hậu quả.

H: Đó hẳn là một kỳ nghỉ truyền thống.

A: Hehe, cậu nói đúng!

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Tiktok: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #influencer #mạngxãhội #sns #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #errand #chạyvặt #holiday #lễ #nghỉ #close

5 views0 comments

Recent Posts

See All