Lenses

OUR
BLOG

Marketing truyền miệng

Theo lời Mark Zuckerberg, con người có sức ảnh hưởng lẫn nhau, và không ai trên thế giới này tạo ảnh hưởng tới bạn hơn một người bạn thân cả. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.
Mỗi khi ta đặt mua một món hàng, ta không chỉ đọc về giá cả và giới thiệu của shop, ta còn đọc qua cả review của các khách hàng khác nữa. Để biết được một món hàng có đáng mua hay không, thì không gì bằng những review thực tiễn từ các khách hàng khác phải không nào? Vậy bạn hãy tưởng tượng xem. Nếu những người mà ta không quen biết có sức ảnh hưởng đến ta lớn như vậy, thì một người bạn thân có thể ảnh hưởng ta đến nhường nào?


Sự phát triển của DCEC Vietnam phụ thuộc hoàn toàn vào việc giới thiệu lẫn nhau. Những học viên hiện tại của DCEC Vietnam là nguồn phát triển lớn nhất của chúng tôi. Nhờ vào sự giới thiệu của họ tới bạn bè, người thân mà chúng tôi có thể phát triển được như bây giờ. Những lời giới thiệu, có trăm lần giá trị so với những lời hô hào quảng cáo.


Hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook hoặc Email, để biết được vì sao học viên của chúng tôi giới thiệu chúng tôi cho những người khác. Hãy liên hệ để sắp xếp một buổi học thử miễn phí cùng chúng tôi.

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

FB: @DCECVietnam Twitter: @DCECVietnam Website: www.dcecvietnam.com


#tiengAnh #thuongmai #giaotiep #truyenmieng #hocvien

17 views0 comments