Lenses

OUR
BLOG

MẶT HÀNG XUẤT KHẨU HÀNG ĐẦU CỦA CÁC NƯỚC

[GÓC LUYỆN ĐỌC HIỂU - Làm giàu vốn từ vựng và kiến thức business của bạn] (Hãy đọc qua caption tiếng Việt và sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới. Hãy xem bạn sẽ hiểu thêm được bao nhiêu từ vựng mới nhé)


Ngày nay, các mặt hàng xuất khẩu chiếm khoảng 25% tổng sản lượng toàn cầu.


Một trong những yếu tố ảnh hưởng chung đến các mặt hàng xuất khẩu này là, không quá xa lạ, đó là dầu. Thật ra, xăng dầu là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của trên 50 quốc gia, cùng với nhiều nguyên liệu dựa vào tài nguyên khác chiếm lĩnh một phần khá lớn trong thị trường xuất khẩu toàn cầu. Từ năm 2000, tổng giá trị của toàn bộ nền thương mại và dịch vụ xuất khẩu toàn cầu đã tăng lên gấp ba lần, vươn tới giá trị 19.5 nghìn tỷ đô la.


Bắc Mỹ - Tại Mỹ, xăng dầu vượt xa những mặt hàng xuất khẩu khác với dầu thô chiếm khoảng 35% tổng các mặt hàng xuất khẩu xăng dầu.

Châu Phi - Chủ yếu là những mặt hàng dựa vào khai thác tài nguyên gồm top 5 mặt hàng xuất khẩu là xăng dầu, vàng, kim cương, khí tự nhiên và than đá.

Châu Á - Trong khi xăng dầu là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo tại nhiều quốc gia ở Châu Á, toàn cảnh xuất khẩu của khu vực này lại tập trung nhiều vào các sản phẩm có tính công nghệ.

Châu Âu - Ngành công nghệ ô tô và các thiết bị vận tải nổi bật với vai trò đầu tàu trong các sản phẩm xuất khẩu, với 14 nước có xe hơi hoặc các thiết bị vận tải là những sản phẩm xuất khẩu chính yếu.


=====================

<<Caption in English>>


Today, exports make up roughly 25% of total global production.


One of the common influences on these exports, unsurprisingly, is oil. In fact, petroleum is the top export across over 50 nations, and along with many other resource-driven materials makes up a sizable share of the global export market. Since 2000, the total value of all exported global trade of goods and services has tripled to $19.5 trillion.


North America - In the U.S. petroleum outpaces all other exports, with crude oil accounting for 35% of total petroleum exports.

Africa - Primarily, these are resource-driven, with the top five exports being petroleum, gold, diamonds, natural gas, and coal.

Asia - While petroleum is also a dominant export across many countries in Asia, the region’s export landscape is a lot more tech-focused.

Europe - The automotive industry stands out as a primary driver of exports, with 14 countries having cars or vehicles as their most exported good.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí Facebook: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#dochieutiengAnh #tiengAnhchodoanhnhan #tiengAnhthuongmai #tiengAnhdoanhnghiep #DCECVietnam #xuatkhauthegioi #thuongmaithegioi #worldtradeinfo #thongtinthuongmai

10 views0 comments

Recent Posts

See All