Lenses

OUR
BLOG

Liệu bạn có sẽ tham gia một khóa huấn luyện chuyên nghiệp?

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)

Liệu bạn có sẽ tham gia một khóa huấn luyện chuyên nghiệp?


Và đây cũng là lí do vì sao DCEC Vietnam đang dần mở rộng phạm vi khách hàng. Vì thông tin đã trở nên dễ truy cập hơn, các doanh nhân thường cần tìm thêm các cách thức giữ vững sức cạnh tranh trên resume và trong doanh nghiệp để nổi bật hơn.


Hãy nhắn tin đến chúng tôi để biết chúng tôi đã nắm vững lợi thế đó như thế nào. Hãy đặt một khóa học miễn phí với DCEC Vietnam.


============================ English =============================


Would you take a professional training course?


As the world steadily changes, people in the workforce need to be more competitive. Recently, they are investing in professional training, such as language and IT courses or coaching. Those in business usually enroll in language courses that would enhance their ability to use English in their industry more effectively. And that is why DCEC Vietnam steadily increases its client base. As information become easily accessible, businesspeople need to find more ways to maintain their competitive edge for their resumes or businesses to stand out.


Message us and we will show you how to maintain that advantage in your business. Schedule your Free Trial Lesson with DCEC Vietnam now.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#AnhNgu #TiengANh #toancau #giaotiep #doanhnghiep

21 views0 comments

Recent Posts

See All