Lenses

OUR
BLOG

Joining The ChoirJoining the Choir

Characters: Y- Yana O- Oliver


O: Hey Yana, have you heard? The glee club is

  organizing an audition for those who are interested

to join them!

Y: Oh, really? That’s news to me, but I’m glad it’s finally

here!

O: I think I need to start vocalizing now.

Y: Don’t be silly, everyone in this hallway will hear you!

O: I don’t mind, you know.

Y: Well, I do mind. I’m pretty sure they’ll look at us as if

we were aliens or something.

O: Fine, fine. How will you prepare for the audition though?

Y: I heard it’s good to learn how to read musical notation

first.

O: Ugh, that’s such a humdrum. I can’t for the life of me

understand how those dots are even sung as songs.

Y: Well, how about making a deal with me? I help you out

with the note-reading, you help me with the vocalization.

Sounds fair, right?

O: Hmm… I like the way you think. Let’s go with that.

We have two weeks before the A-day!
●Vocabulary:Choir

Dàn thánh ca, hợp xướng

Glee club

Câu lạc bộ hát

Audition

Thử giọng

Vocalizing

Luyện giọng

Don’t be silly

Đừng có ngớ ngẩn thế chứ

I don’t mind, you know

Mình không bận tâm đâu

Pretty~

Khá là~

As if

Như thể

Aliens

Người hành tinh

Musical notation

Nốt nhạc

Such a~

Rất là~

Humdrum

Tầm thường

I can’t for the life of me~

Có thế nào thì mình cũng chẳng thể~

Fair

Công bằng

A-day (Audition Day)

Buổi thử giọng●Comprehension Questions:


1. Where did Yasu get his suit?

a. He made it himself.

b. He bought it from a thrift shop.

c. He bought it from a flea market.


2. What does Yasu prioritize?

a. Saving money

b. Looking good

c. Buying a lot of clothes


3. Yasu saves money by doing all of the following except:

a. Eating his meals at home

b. Doing the things he really enjoys

c. Never buying anything at allTham gia Hợp xướng

Nhân vật: Y - Yana, O - Oliver


O: Nè Yana, nghe tin gì chưa? Câu lạc bộ âm nhạc đang sắp tổ chức một buổi thử giọng cho những ai có hứng tham gia!

Y: Thật hả? Giờ mình mới biết đó, cuối cùng ngày này cũng tới.

O: Mình phải luyện giọng ngay bây giờ mới được.

Y: Đừng có ngốc thế chứ, cả hành lang này sẽ nghe thế mất!

O: Mình không phiền đâu.

Y: Mình thì có. Mọi người sẽ nhìn hai đứa mình như người hành tinh mất.

O: Rồi, rồi. Còn cậu, cậu sẽ chuẩn bị thế nào buổi thử giọng?

Y: Mình nghe bảo rằng luyện đọc nốt nhạc sẽ rất có ích.

O: Xời, tầm thường thế. Mình thì chẳng bao giờ hiểu được mấy cái dấu chấm đó có thể hát được bằng kiểu gì.

Y: Vậy thế này đi. Mình sẽ giúp cậu luyện cách đọc nốt, còn cậu giúp mình luyện giọng. Công bằng không?

O: Hmm… mình thích kế hoạch đó đấy. Triển như vậy đi. Chúng ta còn hai tuần trước khi đến ngày thử giọng!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Tiktok: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #choir #glee #singing #âmnhạc #audition #hát #hợpxướng #nhạclý


0 views0 comments