Lenses

OUR

BLOG

  • DCEC Vietnam

International Women's Day

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!


Ngày hôm nay, 8 tháng 3, là ngày Quốc tế Phụ nữ. Đây là một lễ quốc tế, tôn vinh những thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị của phụ nữ. Hãy cùng nhau chúc mừng thành tựu của họ và cùng phấn đấu để tiến đến bình đẳng.

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#ChooseToChallenge #IWD2021 #QuocTePhuNu #NamNuBinhDang

9 views0 comments