Lenses

OUR
BLOG

Hoàn thiện khả năng thuyết trình

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


Bạn được gọi đến một buổi tóm tắt vì các nhà đầu tư từ nước ngoài có kế hoạch sẽ ghé qua công ty của bạn. Vì bạn hiện đang là một nhân viên lâu năm tại công ty, bạn được chỉ định để thuyết trình qua về công ty của bạn. Bạn đổ mồ hôi hộp, và đồng ý vì bạn không còn lựa chọn nào khác. Vậy, giờ bạn làm gì?


Thuyết trình đã và đang luôn là một trở ngại lớn đối với những nhà diễn thuyết không nói tiếng Anh. Vì sao? Vì bạn không chỉ lo lắng về nội dung và cấu trúc của buổi thuyết trình, bạn có phải cẩn thận để có thể truyền đạt được và để có thể trả lời câu hỏi.


Đó là lí do vì sao tại DCEC Vietnam, chúng tôi đảm bảo sẽ giải quyết các nhu cầu của học viên trong buổi học. Chúng tôi mang đến họ cơ hội đặt các câu hỏi liên quan đến doanh nghiệp và thực hiện các bài thuyết trình nhỏ bằng tiếng Anh, trong lớp học Free Style, mỗi khi họ cần.


Để biết thêm về việc chúng tôi sẽ làm thế nào để tăng cường năng lực tiếng Anh cho các nhân viên của bạn, hãy liên hệ đến chúng tôi để đặt một buổi họp, và một khóa Học thử Miễn phí.


#tiengAnh #doanhnghiep #English #business #cooperate #Cảithiệnkỹnăngthuyếttrìnhkinhdoanhcủabạn

============================ English =============================


You are called in for a briefing since overseas investors are scheduled to visit your company. Since you are a senior staff in the company, you are expected to give a company profile presentation. You sweat but say yes since you don't have a choice. So, now what do you do?


Business presentations have always been a big hurdle for non-English speakers. Why? Because not only do you have to worry about the content and layout of your presentation, you have to make sure your delivery is on point and that you can answer the questions.


That is why in DCEC Vietnam, we make sure we incorporate our learners' needs in their lessons. We give opportunities for our learners to ask English questions about business-related matters and schedule mini presentations as part of their Free Style lessons, whenver there is a need.


To know more about how we can help you or your employees to improve English-related tasks in your company, message us so we can schedule a meeting and a FREE TRIAL LESSON.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#AnhNgu #TiengANh #toancau #giaotiep #doanhnghiep #làmviệctừxa #Trello

5 views0 comments

Recent Posts

See All