Lenses

OUR

BLOG

  • DCEC Vietnam

HỌC TIẾNG ANH THEO DÒNG SỰ KIỆN

Expression of the Day


Nạn cháy rừng khốc liệt diễn ra tại California, Colorado (Mỹ) và Úc đã khiến cho hàng ngàn người dân phải di tản "lánh nạn". Trong tiếng Anh, bạn nói như thế nào về việc này?
#expressionoftheday #hoctiengAnhmienphi #tuvungtiengAnh #ViệtNam #dcecvietnam #Coloradofires #Californiafires

8 views0 comments