Lenses

OUR
BLOG

Học tập là chuyện cả đời

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)
Tháng này, hai công ty khách hàng đã có một buổi kiểm tra năng lực tiếng Anh Doanh nghiệp của nhân viên của họ với DCEC. Doanh nghiệp của họ đã hoạt động quốc tế một thời gian rồi nhưng họ vẫn cần học tiếng Anh, bạn có biết vì sao không?


Câu trả lời, là vì để phát triển. Vì các nhân viên luôn phải đối phó với các đối tác của họ ở nhiều nơi trên thế giới, công ty cần cung cấp cho họ công cụ để đảm bảo rằng ý tưởng và kế hoạch của họ được truyền tải triệt để. Có thế thì mới không xảy ra hiểu lầm được. Các nhân viên này sẽ được trang bị khả năng viết, gửi và đọc hiểu email business và được hướng dẫn cách báo cáo, gọi hoặc nhận điện thoại Và họp qua video, cũng như cách ghi điểm trong thuyết trình. Hơn nữa, lớp học của DCEC cung cấp các mánh khóe trong doanh nghiệp. Những nhân viên này sẽ học không chỉ cách truyền tải ý kiến mà còn về cách làm việc với đối tác nước ngoài. Và việc các giảng viên của DCEC rất đa dạng về chuyên môn và văn hóa sẽ có lợi ít nhiều phải không nào?


Để biết thêm về lớp học doanh nghiệp của chúng tôi, xin hãy liên hệ để đăng ký Học thử Lớp học Công ty Miễn phí cho nhân viên của công ty bạn.Learning is Continuous


This month, two corporate clients had their Business English lessons level check for their employees with DCEC. These companies have been doing business overseas but why do you think they need to start English lessons?


The answer is for improvement. Since the employees deal with their foreign counterparts from different parts of the world, the company needs to give them the tools to make sure ideas and plans are relayed clearly . This way confusion and misunderstanding can be greatly reduced. The employees will then be equipped to create, send and understand business emails and reports, initiate and receive phone calls and video conferences, and deliver winning presentations. On top of that, DCEC lessons provide business tips. These employees will not only learn how to express ideas but also learn a thing or two about doing business with foreigners. It helps that DCEC teachers come from diverse professional and cultural backgrounds, right?


For more information about our company classes, please message us to register for FREE CORPORATE TRIAL LESSONS for your employees.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#AnhNgu #TiengANh #toancau #giaotiep #doanhnghiep

7 views0 comments