Lenses

OUR
BLOG

Golden Brown Cat Eyes■Cặp mắt mèo vàng nâu-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 8/5/2021

-----------------------------

■Golden Brown Cat Eyes


Characters: C - Chan; A - Aika


A GV and a learner in class talking about a paper cut


A: You have such lovely eyes.

C: Thank you. So do you.

A: I wish my eyes were brown.

C: What's the matter with green eyes?

A: Nothing, except I don't like the color green. And my favorite color is brown.

C: Maybe in your next life you'll have golden brown eyes.

A: But what if I'd be born a dog in my next life?

C: I think some dogs have brown eyes.

A: I hope I don't come back as a dog. Hahaha.

C: I hope I come back as a cat.

A: Cats have amazing eyes. I'd love to have those of golden brown cat-eyes.

 • Vocabulary:

Such  Thật lá, rất chi là,...

Lovely Dễ thương, đáng yêu

So do you. Bạn cũng vậy.

Next life Kiếp sau

Amazing Tuyệt vời


 • Comprehension and Reflection Questions

What does Aika think of Chan's eyes?

 1. They're cool.

 2. They're lovely.

 3. They're ugly.

 4. She can't see because Chan wears glasses.

Why does Aika want brown eyes?

 1. Because she doesn't like the green color of her eyes and her favorite color is brown.

 2. Because she wants to get an eye transplant.

 3. Because she needs to wear a pair of contact lens.

 4. Because she was born with blue eyes.

What does Chan hope to come back as in his next life?

 1. He wants to be a bear.

 2. He wants to be a dog.

 3. He wants to be a cat.

 4. He wants to be a puppy.

■Cặp mắt mèo vàng nâu


Nhân vật: C - Chan, A - Aika


Trong giờ học, giảng viên và học viên đang cùng nói về vết cắt giấy.


A: Mắt cậu trông đẹp thật hen.

C: Cảm ơn, mắt cậu cũng vậy đó.

A: Mình thì ước gì mắt mình màu nâu cơ.

C: Cậu không thích mắt xanh à?

A: Không hẳn, chỉ là mình không thích màu xanh lá cho lắm thôi. Màu mình thích là màu nâu á.

C: Có khi kiếp sau được ban cho một cặp mắt vàng nâu cũng nên.

A: Nhưng lỡ kiếp sau bị đầu thai thành cún thì sao?

C: Cún mắt vàng nâu cũng được đó.

A: Mình không muốn bị đầu thai làm cún đâu. Hahaha.

C: Tôi thì hy vọng đuơc làm mèo.

A: Mắt của mèo đẹp thật hen. Mình cũng thấy muốn có một cặp mắt mèo vàng nâu.

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

6 views0 comments

Recent Posts

See All