Lenses

OUR
BLOG

GIAO TIẾP TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI Dành cho CEOLà người đứng đầu công ty, gánh trách nhiệm đàm phán với những nhân sự cấp cao của đối tác nước ngoài, nhưng bạn vẫn không thể chắc rằng ý tưởng, suy nghĩ của mình đã được truyền tải một cách hiệu quả? Đừng để rào cản ngôn ngữ cản trở hoài bão đưa doanh nghiệp của mình vươn tầm thế giới. Với "GIAO TIẾP TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI Dành cho CEO", DCEC Vietnam sẽ trao cho bạn mảnh ghép còn thiếu để trở thành một CEO hoàn hảo trong thời đại toàn cầu hóa.


#tiengAnhchoCEO #tiengAnhthuongmai #tiengAnhtangcuong #KhoahoctiengAnhnganhan

19 views0 comments

Recent Posts

See All