Lenses

OUR
BLOG

Giao tiếp Khách hàng: Làm sao để ta có thể giữ họ lại được?

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)
Một trong những lý do học viên học tiếng Anh là vì họ cần đến tiếng Anh. Có thể họ cần nó cho công việc, sự nghiệp, cho học vị hoặc cho du lịch. Dẫu có thể nào, mọi học viên đều có mục tiêu và lý do. Nhưng điều quan trọng nhất là, làm sao để ta có thể giữ họ lại được.


Trong một môi trường cạnh tranh với số lượng lớn các chương trình đa dạng, đa sắc màu và đua nhau quảng cáo về sự hấp dẫn của buổi học với giá cả phải chăng, khó mà ta có thể duy trì được một lực lượng khách hàng vững chắc. Đó là một trở ngại lớn với các trung tâm đào tạo tiếng Anh, như DCEC Vietnam.


Nhân dịp kỷ niệm 18 năm trong doanh nghiệp, chúng tôi đã xem lại số liệu về thời gian các khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Và đây là những gì chúng tôi tìm ra được:
Trong vòng 3 năm: 27.9%

Từ 3 tới 5 năm: 23.5%

Từ 5 tới 10 năm: 27.9%

Từ 10 tới 15 năm: 16.2%

Hơn 15 năm: 4.4%


Không phải rất đáng ngạc nhiên sao? Giờ thì, bạn có tò mò vì sao nhiều người đã bền vững trong việc đồng hành cùng DCEC lâu dài như vậy không? Phải chăng, chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu của họ?


Hãy thử tham gia qua khóa học Trải nghiệm Miễn phí của chúng tôi để tìm hiểu nguyên nhân vì sao hơn một nửa học viên đã đồng hành cùng chúng tôi hơn suốt 5 năm.


==================================


Client Engagement: How do you make them stay?


One common reason why learners start learning English is due to necessity. It may be for their business, their career growth, for higher education or even a pending travel. Whatever it is, most learners start with a goal and a reason. But what is most interesting to note here is how do you make them stay?


In an industry saturated with different kinds of schools promoting their fun lessons and affordable price, how is it possible to keep your client base? It is indeed a challenge for English-school operators, like DCEC Vietnam.


As we celebrated our 18 years in the business, we checked how long learners have been with us. Here's what we found:


Within 3 years 27.9%

Within 3 to 5 years 23.5%

Within 5 to 10 years 27.9%

Within 10 to 15 years 16.2%

15 years or more 4.4%


Isn't that amazing? Now why do you think they stayed with DCEC for that long? Definitely we are doing things that they like and they find worth their time and resuorces, right?


We suggest you try and take our free Sample Lesson to find out why almost half of our learners have been with us for over 5 years now. Let's schedule it soon.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#tiengAnh #giaotiep #english #businesss

6 views0 comments