Lenses

OUR
BLOG

GIỖ TỔHÙNG VƯƠNG

Có phải bạn đã luôn muốn phát triển tiếng Anh, nhưng lại bị giới hạn bởi thời gian và tài chính? Với ưu đãi đặc biệt của chúng tôi nhằm tưởng nhớ công ơn của các vị vua Hùng, cùng với đội ngũ giảng viên đa năng, đây là chính là thời điểm thích hợp nhất để tham gia cùng DCEC-VN.===================== Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp. Liên hệ đăng ký học thử miễn phí Facebook: @DCECVietnam Twitter: @DCECVietnam Website: https://www.dcecvietnam.com/


#HungKings #ESL #vietnam

1 view0 comments

Recent Posts

See All