Lenses

OUR
BLOG

GÓC NHÌN: SEPHORA Customer Experience

[GÓC NHÌN - Làm giàu vốn từ vựng và kiến thức business của bạn] (Hãy đọc qua caption tiếng Việt và sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới. Hãy xem bạn sẽ hiểu thêm được bao nhiêu từ vựng mới nhé)


------


Đây là một thử nghiệm thú vị để cải thiện trải nghiệm khách hàng trong cửa hàng.


Điều làm tôi yêu thích cách tiếp cận này là nó đã hiện rõ một cái nhìn sâu sắc vốn được ẩn giấu, về nhu cầu và ưu tiên của khách hàng mà trước đó chưa hề có.


Việc Sephora dùng những chiếc giỏ đựng hàng với màu khác nhau là một ví dụ hoàn hảo về cách một cửa hàng truyền thống có thể nắm bắt những thông tin mới, phân loại khách hàng và tối ưu hóa trải nghiệm của họ.


Nhưng điều thật sự tuyệt vời là cách công ty này đã sử dụng sự hiểu biết sâu sắc từ những thử nghiệm để thay đổi cách tiếp cận của họ với dịch vụ khách hàng, cách sắp xếp cửa hàng, cách họ cung cấp, trưng bày món hàng và nhiều điều nữa.


Thông tin là sức mạnh. Bạn chỉ cần biết nơi để tìm chúng.


=======================================


This is a very interesting experiment to improving customer experience in store.


What I love about the approach is that it uncovers hidden insights about customer needs and preferences that were previously unavailable.


SEPHORA’s use of coloured shopping baskets is a perfect example of how a brick & mortar store can capture new data, segment customers and optimize their experience.


But what’s truly incredible is how the company can use the insights they gained from this experiment to transform their approaches customer service, store layout, product offerings/placement and so much more.


Information is power. You just have to know where to find it.


#dochieutiengAnh #tiengAnhchodoanhnhan #tiengAnhthuongmai #tiengAnhdoanhnghiep #DCECVietnam #Sephora #trainghiemkhachhang

9 views0 comments