Lenses

OUR

BLOG

  • DCEC Vietnam

[GÓC LUYỆN NGHE] The battle for the Samsung Group

Người đứng đầu của gia tộc Samsung, Chủ tịch Lee Kun-hee, đã để lại cho gia đình của mình một vấn đề lớn để có thể kiểm soát chaebol lớn nhất Hàn Quốc (từ để gọi tập đoàn được điều hành và kiểm soát bởi một ông chủ hoặc một gia tộc ở Hàn Quốc). Hãy xem thử 3 vấn đề mà gia tộc này đang đối mặt là gì nhé.


The patriarch of Samsung, Chairman Lee Kun-hee, leaves his family a big hurdle to keep control of South Korea's largest chaebol (a large industrial conglomerate that is run and controlled by an owner or family in South Korea). Check out the 3 issues facing the family.


#luyennghetiengAnh #tiengAnhdoanhnhan #hoctiengAnhmienphi #thuakeSamsung #dcecvietnam
DCEC Vietnam

(Dela Cruz English Club Vietnam)

Công ty cổ phần Dela Cruz

Tầng 5 Tòa nhà Omiya Park

2-51 Miya-cho, Quận Omiya, Thành phố Saitamashi, Tỉnh Saitama, Nhật Bản   330-0802

+8148-649-6588

DCEC Philippines

7F Finman Centre, 131 Đường Tordesillas, Salcedo Village, Thành phố Makati, Thủ đô Manila, Philippines 1227

+ 63 2 7215 7802

 

Để nhận được thông tin chi tiết về phương pháp học, đăng ký học thử và tài liệu tham khảo, xin quý khách vui lòng điền vào các ô thông tin bên dưới

Thứ Hai: 4-8PM
Thứ Ba: 2-4PM
Thứ tư: 2-4PM
Thứ Năm: 2-4PM
Thứ Bảy: 7:30AM - 4PM

Kết nối với chúng tôi tại:

 

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • YouTube Classic
  • Instagram

© 2021  Proudly created by     

Dela Cruz Co., Ltd. /MLB