Lenses

OUR
BLOG

[GÓC LUYỆN NGHE] -  NHỮNG ĐIỀU LÀM CHO NHÂN VIÊN HẠNH PHÚC

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


Trong video này, Michael Bush liệt kê những cách làm cho các nhân viên hạnh phúc trong công việc. Là một nhà điều hành, chúng ta biết rằng những người nhân viên hạnh phúc sẽ làm việc hiệu quả hơn và gắn bó hơn. Từ đó, làm tăng lợi nhuận công ty. Nhưng điều gì làm cho họ hạnh phúc? Mức lương cao hơn? Hay là những phúc lợi đi kèm? Hay là còn điều gì khác?


Vài năm trước, tôi đã tham gia Diễn đàn Đầu tư Kinh doanh Nhật Bản - Philippines. Một trong những diễn giả chuyên gia là Athur Tan, CEO của Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI), tổ hợp sản xuất và dịch vụ sản xuất của AC Industrials, Inc., một công ty con sở hữu hoàn toàn bởi Tập đoàn Ayala. IMI là một trong 20 công ty cung cấp sản phẩm điện tử (EMS) hàng đầu của thế giới. Ông đã ghi nhận những nhân viên xuất sắc của IMI là những nhân viên được huấn luyện xuất sắc và rất trung thành. Trong phần Hỏi & Đáp, ông ta được những khách tham dự hỏi cách nào để tạo ra những nhân viên trung thành, và câu trả lời của ông là:" Hãy là một người quản lý biết quan tâm".


Thế đấy, cũng như video này, tất cả đều quy về việc người nhân viên sẽ được đối xử như thế nào bởi người lãnh đạo và đồng nghiệp của họ. Như người ta hay nói, những nhân viên không rời bỏ công ty, họ rời bỏ những người lãnh đạo tồi.


Và đây là những ý tưởng được giới thiệu trong video này;

1. Sự tin tưởng và tôn trọng

2. Sự công bằng

3. Sự lắng nghe

=====================

This is what make employees happy at work


In this video, Michael Bush enumerates how to make employees happy at work. As executives, we know that happy employees are more productive and they stay longer. Thus, increasing the company's revenue. But what does make them happy? Is it higher salary? Or is it the perks? Or something else?
Several years ago, I attended the Japan-Philippines Business Investment Forum. One of the resource speakers was Arthur Tan, CEO of Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI), the manufacturing portfolio of AC Industrials, Inc., a wholly-owned subsidiary of Ayala Corporation. IMI being among the top 20 EMS providers in the world, he gave credit to the excellent IMI employees as being highly trainable and very loyal. During the Q&A, he was asked by a Japanese guest how to create loyal employees... his answer, "be a caring manager."


So, just like this video, it all boils down to how employees are treated by their leaders and by their co-workers. As they say, employees don't leave companies. They leave bad managers.


So, here are the ideas presented in the video:

1. Trust and respect

2. Fairness

3. Listening


Do you have any other ideas how to make your employees happy? Let us know how you've managed to create satisfied employees or how your company has made you feel. Please leave us a message in the comment section.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#luyennghetiengAnh #tiengAnhdoanhnhan #hoctiengAnhmienphi #dcecvietnam #nhanvienhanhphuc #tailieunghetiengAnh

6 views0 comments