Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Pushing My Luck - Cố quá là quá cố

DCEC-Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.


-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 26/6/2021

-----------------------------

■Pushing my Luck


A - Alwyn H - Hinata


A GV and learner talk about Friday the 13th.


A: Today’s another Friday the thirteenth, I should be more vigilant today.

H: Is today supposed to be a bad day?

A: Yeah, today is supposed to be ill-omened. You’re supposed to stay home all day.

H: You know what, my friend lodged in a hotel on Friday the thirteenth. That was a mistake.

A: Did something happen to them?

H: Someone ran off with their laptop. After that he learned his lesson. He won’t leave home today.

A: That’s why we should be a little bit more careful today.

H: Now that I think about it, some bizarre things happened to me as well on days like this.

A: Like what?

H: I seem to keep losing one of a pair of socks!

A: I think, that’s just you being a klutz.

 • Vocabulary

bizarre Quái gở

vigilant Cảnh giác

be supposed to Đáng ra, lẽ ra

run off with Chôm, trộm

lodge Trú, trọ (tại khách sạn, nhà trọ)

ill-omened Xui xẻo

klutz Người hậu đậu


 • Comprehension Questions

What is Alwyn’s approach to Friday the thirteenth?

 1. to be a vigilante

 2. to be more vigilant

 3. to hold a vigil

Where did Hinata’s friend stay?

 1. in a hostel

 2. in a motel

 3. in a hotel

What happened to Hinata’s friend in the hotel?

 1. someone ran away with them

 2. someone stole their laptop

 3. someone turned off their laptop


■Cố quá là quá cố


A - Alwyn H - Hinata


GV và học viên trò chuyện về Thứ Sáu ngày 13

A: Hôm nay, lại là một thứ Sáu ngày 13 rồi. Tôi có nên cảnh giác hơn không nhỉ?

H: Nay là ngày không tốt á?

A: Ừa, ngày này được cho là một ngày xui xẻo. Ta nên ở nhà cả ngày.

H: Cậu có biết không, bạn của tôi từng trọ lại tại một khách sạn vào một thứ Sáu ngày 13 đó.

Đó quả đúng là một sai lầm lớn.

A: Có gì xảy ra với họ hả?

H: Máy tính xách tay đã bị ai đó lấy trộm. Sau đó thì cậu ta chừa, và quyết định không bao giờ rời không khỏi nhà vào ngày này.

A: Vậy nên ta cũng nên cẩn thận ngày hôm nay nhe.

H: Đúng là, vào những ngày như thế này, tôi cũng gặp một số chuyện không hay lắm.

A: Chuyện gì đó?

H: Tôi luôn làm mất một nửa cặp vớ!

A: Cái đó không phải do cậu hậu đậu à?

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

3 views0 comments