Lenses

OUR
BLOG

DCEC-VN Mail Magazine: Dull as Dishwater - Chán như con gián-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 12/6/2021

-----------------------------

■Dull as Dishwater

A - Alwyn H - Hinata


Learner (Hinata) talks about his daily life in the office


H: Going to work has become so mundane.

A: Really, how so?

H: Every day it’s elevator buttons and morning air.

 The silence of strangers makes me want to take the stairs.

A: Sounds great to me, I actually enjoy the silence in the mornings.

H: I am actually fond of that morning peace but it’s what happens next

that I dread.

A: I’m guessing your workplace isn’t someplace you go with bells on.

H: (confused) Bells? Why do I need bells?

A: Oh (laughs) it just means that you’re not excited to be at your office.

H: Ahh! Yes.

A: Care to explain more about your situation?

H: It just seems that there’s always someone who disapproves.

They judge it like they know about me and the verdict comes from

those with nothing else to do.

A: Sheesh, that sounds rough.

H: I couldn’t agree more.

Vocabulary


Mundane  Tầm thường

fond   Thích/có hứng thú

Dread   Sợ hãi

with bells on Có thành tâm, có động lực

verdict  Phán quyết

sheesh   Ôi trời… (Dùng để bày tỏ sự thất vọng)

Comprehension Questions

 • How does Hinata feel about going to work

 1. it isn’t mundane

 2. it is on Monday

 3. it has become mundane

 • What makes Hinata want to take the stairs?

 1. the silence of strangers

 2. the silence of the lambs

 3. the sighs of strangers

 • Who gives the verdict on Hinata’s work?

 1. those with nothing else to lose

 2. those with something to do

 3. those with nothing else to do

■Chán như con gián


Nhân vật A - Alwyn H - Hinata


Học viên (Hinata) nói chuyện về cuộc sống tại công sở của mình


H:Tới công ty thiệt là chán chết đi được.

A:Vậy á, tại sao đó?

H:Ngày nào cũng chỉ có cái thang máy và bầu không khí buổi sáng.

 Sự lặng thinh của những người xung quanh khiến tôi chỉ muốn đi cầu thang.

A:Vậy hả, tôi thì lại thích sự yên tĩnh buổi sáng.

H:Tôi thì cũng thích sự yên tĩnh đó, nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo mới thực sự muốn giết tôi tới nơi.

A:Chỗ làm của cậu đúng là không phải nơi cứ đeo chuông mà tới được hen.

H:(Khó hiểu) Hả? Tại sao lại cần chuông?

A:À (bật cười), câu đó có nghĩa là cậu có vẻ chán chỗ làm việc quá hen.

H:À! Ra vậy, đúng vậy thật.

A:Phần tiếp theo ra sao, cho tôi biết được không?

H:Lũ nào cũng có ai đó bất đồng quan điểm với tôi.

Họ đánh giá như thể họ hiểu tôi, và quyết định thì lại được đưa ra bởi lũ chẳng hiểu chuyện.

A:Ôi thôi… khổ thiệt he.

H:Khổ vậy đó.

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

4 views0 comments