Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] Negative Questions - DCEC Vietnam Business Tips Negative Questions

Bạn có từng thấy một câu hỏi bắt đầu bằng thể phủ định? Nếu gặp rồi thì trả lời thế nào cho đúng? Hãy cùng xem video sau và tìm hiểu thêm!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#tuvungtrongngay​​ #tienganhthuongmai​​ #tienganhchodoanhnhan​​ #tienganhchoCEO​​ #hocthumienphi​​ #DCECVietnam​​ #freelesson​​ #bóngchày​​ #ướctính​​ SHOW LESS3 views0 comments