Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] Cultural Adaptability

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


With the growing globalization across nations, how should we approach business communication? Join in the conversation!

DCEC Vietnam Business Tips - Cultural Adaptability


Trong môi trường toàn cầu hóa, làm thế nào để ta phát huy khả năng giao tiếp trong doanh nghiệp? Hãy tìm hiểu cùng chúng mình qua video này nhé!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#tuvungtrongngay​​ #tienganhthuongmai​​ #tienganhchodoanhnhan​​ #tienganhchoCEO​​ #hocthumienphi​​ #DCECVietnam​​ #freelesson​​ #thíchứngvănhóa #thichungvanhoa #toàncầu SHOW LESS6 views0 comments