Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] CHANGE OF PACE - DCEC Vietnam Business Tips: Change of Pace

Trong công việc, việc theo đúng tiến độ là cực kì quan trọng với việc cung cấp dịch vụ hay sản phẩm. Vậy, làm thế nào để bạn có thể truyền đạt lại những điều này cho đội của bạn? Hãy cùng học qua một phương thức truyền đạt vừa hiệu quả, lại vừa lịch sự thông qua cách sử dụng câu thành ngữ "change of pace".」


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

#tuvungtrongngay​#tienganhthuongmai​#tienganhchodoanhnhan​#tienganhchoCEO​#hocthumienphi​#DCECVietnam​#freelesson​#bóngchày​#ướctính​

0 views0 comments