Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] ASSUME vs PRESUME

Khi sử dụng tiếng Anh trong môi trường doanh nghiệp, đôi lúc bạn sẽ va chạm phải những từ có nghĩa gần như hệt nhau, và rất khó để sử dụng sao cho đúng. Một trong số những ví dụ có thể đưa ra là “Assume” và “Presume”. Bạn có thấy hai từ này rất dễ lẫn lộn không? Nếu có, Grace sẽ giải thích ý nghĩa và cách sử dụng hai từ này một cách chính xác nhất trong video sau.


There are several Business English words that learners find difficult to understand. Today's example is "Assume" and "Presume". Do you find them confusing as well? Then, let's watch Grace's explanation and learn how to use them correctly.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#tuvungtrongngay #assume #presume #phongdoan #suydoan #khophanbiet #phanbiettuvung #tienganhthuongmai #tienganhchodoanhnhan #tienganhchoCEO #hocthumienphi #DCECVietnam #freelesson29 views0 comments

Recent Posts

See All