Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] Agree - Disagree

(Hãy đọc qua caption tiếng Việt, sau đó đọc và so sánh với caption tiếng Anh bên dưới để biết thêm từ vựng mới nhé)


Trong môi trường làm việc, sự đồng tình hay không đồng tình lẫn nhau là một trong những điều mà ai cũng sẽ trải qua. Qua video ngày hôm nay, hãy cùng DCEC-Vn học qua vài biểu hiện/thành ngữ được thường dùng để thể hiện sự đồng thuận của bạn trong công việc!


DCEC Vietnam Business Tips Agree - Disagree


Agreements and Disagreements are common experiences when it comes to work and business. Find out a few expressions that you can use for such situations in today's video!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#tuvungtrongngay​​ #tienganhthuongmai​​ #tienganhchodoanhnhan​​ #tienganhchoCEO​​ #hocthumienphi​​ #DCECVietnam​​ #freelesson​​ #bóngchày​​ #ướctính​​ SHOW LESS9 views0 comments