Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] Acronyms - DCEC Vietnam Business Tips: Acronyms

Bạn có hay bắt gặp những từ viết tắt trong email hay ở bất kì đâu đó mà bạn không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng không? Hãy cùng xem video sau và tìm hiểu về chúng!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

4 views0 comments