Lenses

OUR
BLOG

[DCEC Vietnam TỪ VỰNG TRONG NGÀY] Abbreviations - DCEC Vietnam Business Tips: Abbreviations

This is the continuation of last video's "Acronyms" Let's get to "Abbreviations" this time and see how they're different!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

#tuvungtrongngay​​ #tienganhthuongmai​​ #tienganhchodoanhnhan​​ #tienganhchoCEO​​ #hocthumienphi​​ #DCECVietnam​​ #freelesson​​ #bóngchày​​ #ướctính​​ SHOW LESS6 views0 comments