Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: The Whole Kit and Caboodle - Tất cả mọi thứ

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.


-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 26/9/2021

-----------------------------

The Whole Kit and Caboodle


Characters: C - Chan; H - Hayao


A GV and a learner in class talking about an unfortunate event


H: A very unfortunate thing happened to me recently.

C: What happened?

H: I had a collection of manga I'd been putting together for

 nearly four years, and my mother accidentally threw the

 whole kit and caboodle.

C: I’m sorry to hear that. Why did it turn out like that?

H: Admittedly, I’m partly to blame for the confusion.

C: Why?

H: Well, I’m stuck at home anyway, so I decided to clean

 my room. My collection is in a cardboard box and I just

 set it right outside my room while cleaning.

C: And?

H: While resting, I heard my mother ask me if she could

 take my trash outside, and I just said yes.

C: Oh, so was your collection included?

H: Yeah. Unfortunately, I forgot to bring my collection

back inside my room.

C: That is quite regrettable.



● Vocabulary:


Unfortunate Kém may mắn

Collection     Bộ sưu tập

Put together    Thu thập, sưu tập

Nearly Hầu như, gần như

The whole kit and caboodle (Thành ngữ) Tất cả, toàn bộ

Admittedly Phải thừa nhận rằng

Partly      (Trạng từ) Có phần, hơi

Anyway Dù sao

Regrettable    Đáng tiếc



● Comprehension and Reflection Questions


What unfortunate thing happened to Hayao recently?


a. The collection of Gunpla he'd been putting together

for nearly four years was accidentally burned by

his girlfriend, the whole kit and caboodle.

b. The collection of origami he'd been putting together

for nearly four years was accidentally thrown away

by his wife, the whole kit and caboodle.

c. The collection of manga he'd been putting together

for nearly four years was accidentally thrown away

by his mother, the whole kit and caboodle.

d. The collection of anime DVDs he'd been putting

together for nearly four years was accidentally thrown

away by his father, the whole kit and caboodle.


Why does he think he is partly to blame?


a. Because when he decided to clean his room, he put

the cardboard box of his collection outside his room

and he forgot to bring it back inside later.

b. Because when he decided to move out, he forgot

the cardboard box of his collection in his parents’ house.

c. Because when he fought with his girlfriend, he forgot

that his girlfriend has the keys to his locker where he

kept his collection.

d. Because when he decided to move out, he forgot

the cardboard box of his collection in his parents’ house.


What did Chan think about Hayao’s situation?


a. It was quite interesting.

b. It was quite funny.

c. It was quite regrettable.

d. It was quite exciting.



Tất cả mọi thứ


Nhân vật: C - Chan; H - Hayao


Tại lớp học, GV và học viên cùng bàn về một sự kiện không may…


H: Gần đây mình đã gặp phải một điều khá là tệ.

C: Sao vậy?

H: Mình có một bộ sưu tầm manga mà mình cả cất công thu thập suốt 4 năm, và mẹ mình đã lỡ tay vứt bỏ hết tất cả.

C: Mình… rất muốn chia buồn với cậu. Cho mình hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra được không?

H: Thú thật thì, mình cũng có lỗi một phần.

C: Tại sao?

H: Chuyện là, tại dù sao mình cũng ở nhà miết, không có gì làm nên mình quyết định dọn phòng. Bộ sưu tập của mình nằm ở trong một thùng cạc tông và mình đặt nó ngay ngoài cửa phòng.

C: Và rồi?

H: Lúc nghỉ mệt, mẹ mình có hỏi mình là mẹ mình vứt rác đi có được không, và mình cứ thế gật đầu mà chẳng buồn suy nghĩ.

C: Nghĩa là, bộ sưu tập của cậu cũng nằm trong số đó?

H: Ừm. Tệ hại thay, mình đã quên mang bộ sưu tập lại vào phòng.

C: Tiếc thật nhỉ.



=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


10 views0 comments

Recent Posts

See All