Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: The End of the World - Ngày tận thế

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 14/11/2021


-----------------------------


The End of the World


J - Janice, N - Nami


A GV and a learner talk about the apocalypse.


J: Hi, Nami. How was your weekend?

N: It was fine. For once, I was not too caught up with work,

so I watched a movie.

J: I’m glad to hear that! What did you watch?

N:It was an American movie...hmm, I can’t remember the title.

Well, anyway, it was about zombies.

J: Really? I love zombie movies!

N: I’m sure you do. You like horror films, right?

J: Yes, but actually, it’s the idea of the apocalypse that

I find very interesting.

N: Hm, it’s quite unlikely, though.

J: That’s true, but it’s not impossible. After all,

 dinosaurs were completely wiped out by an asteroid

millions of years ago.It could happen to humans.

N: Well, sure. Natural disasters are difficult to anticipate.

And recently, the planet is in worse condition because of

environmental issues caused by humans.

J: Yes, exactly.

N: But still, I doubt that there would be a disaster big enough

to eliminate the entire human race.

J: What about an outbreak? There have been a lot of

pandemics in history.

N: I think the rapid development of medical technology can

help people withstand any disease. If humanity survived

the Black Death during the 1300s, I’m sure we will have no

problems in the present. After all, we are far more equipped

to deal with disease now.

J: You have a point.

N: You know, as unlikely as it is, I don’t mind exploring the

subject of the apocalypse. What about the end of humanity

due to artificial intelligence?

J: Do you think that’s possible?

N: As I’ve mentioned, technology has been advancing at

a very fast pace.

J: Do you think...robots might take over the world?

N: No, of course not. I enjoy reading science fiction, though,

and it’s very interesting to think about.

It’s more likely than the zombie apocalypse,

that’s for sure.●Vocabulary


For once Một lần (Nghĩa bóng: hiếm khi, lâu lắm mới có dịp)

Caught up with~  Bắt kịp với

Apocalypse   Tận thế

Unlikely Khó có thể

Wiped out Xóa sổ

Asteroid Tiểu hành tinh

Anticipate Dự đoán

Environmental issues Vấn đề môi trường

But still~    Dẫu vậy thì

Eliminate Loại trừ, loại bỏ

Outbreak Bùng phát

Rapid Nhanh chóng

Withstand Chống chịu, chịu đựng

Humanity    Nhân loại

The Black Death  Cái chết đen, dịch đen (đại dịch xảy ra vào thế kỷ XIV tại Châu u

và Châu Á, giết chết 75-200 triệu người)

Equipped    Được trang bị

You have a point.  (Cậu) nói có lý đó

I don’t mind~ Tôi không phiền~

Artificial Intelligence (AI) Trí tuệ nhân tạo

Advancing Tiến lên, phát triển

That’s for sure.  Đó là điều chắc chắn●Comprehension Questions


1. What happened during Nami’s weekend?

a. She was caught up with work.

b. She wrote a story about zombies.

c. She watched a movie.


2. Why does Janice think that a natural disaster could be

the end of humanity?

a. Dinosaurs were killed off in a similar manner.

b. She likes the idea.

c. The world has been in terrible condition lately.


3. Why does Nami think that apocalypse due to an

outbreak is unlikely?

a. People have been eating healthy meals recently.

b. She is a doctor.

c. Humanity has endured pandemics before.


4. What genre of books does Nami like?

a. Horror

b. Science fiction

c. FantasyNgày tận thế


J - Janice, N - Nami


GV và học viên cùng trò chuyện về ngày tận thế.


J: Chào Nami. Cuối tuần thế nào rồi?

N: Khá là tốt đó. Lâu lắm rồi tôi không bị tràn ngập trong công việc, nên tôi đã coi một bộ phim.

J: Tốt quá rồi! Cậu đã coi gì đó?

N: Phim Mỹ… Ờm, tôi không nhớ rõ tên lắm, nhưng nó nói về zombie (thây ma).

J: Thật hả? Tôi cực thích phim zombie!

N: Tôi cũng biết điều đó. Cậu thích tất cả các kiểu phim kinh dị phải không?

J: Phải, nhưng cái tôi thích là ý tưởng về tận thế.

N: Ồ, nhưng nó khó có thể xảy ra nhỉ.

J: Đúng, nhưng nó không phải là bất khả thi. Dù sao thì loài khủng long cũng đã bị quét sạch đi bởi một tiểu hành tinh hàng triệu năm trước. Nó cũng có thể xảy ra với con người.

N: Đúng hen. Thảm họa thiên nhiên thật khó để dự đoán nhỉ. Thêm vào đó, gần đây trái đất cũng đang phải đối mới với nhiều vấn đề môi trường do hành động của con người dẫn đến.

J: Chính xác.

N: Nhưng dù sao thì tôi cũng không hình dung được một thiên tai đủ lớn để diệt chủng nhân loại.

J: Một sự bùng phát thì sao? Đã có rất nhiều dịch bệnh xảy ra trong lịch sử mà.

N: Tôi nghĩ sự phát triển nhanh chóng trong y học sẽ giúp giải quyết phần nào vấn đề này. Nếu nhân loại chiến thắng dịch đen vào những năm 1300, thì tôi tin rằng ta cũng đã được vũ trang đầy đủ cho bất cứ dịch bệnh nào vào lúc này.

J: Cậu nói có lý.

N: Cậu biết đó, đúng là chúng khó có thể xảy ra thật, nhưng tôi cũng không ngại khám phá thêm nhưng ý tưởng khác về ngày tận thế đâu. Chẳng hạn như là ngày trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại.

J: Cậu có nghĩ nó khá thi không?

N: Như đã nói, khoa học đang phát triển rất nhanh chóng phải không?

J: Cậu có nghĩ rằng… robot sẽ chiếm lĩnh cả thế giới này không?

N: Chắc chắn là không rồi, nhưng tôi rất thích đọc truyện khoa học viễn tưởng và hình dung việc chúng thành hiện thực. Đằng nào thì nó nghe cũng khả thi hơn là tận thế zombie.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnhthươngmạitrựctuyến #tanthe #apocalypse #tậnthế #thâyma #Tiếnganhđicôngtác

3 views0 comments

Recent Posts

See All