Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: The Cutest Sneeze Ever - Cái hắt hơi dễ thương nhất

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 26/12/2021


-----------------------------■The Cutest Sneeze Ever


A - Aomame N - Nakata


A GV and her learner talking about cats…


A: So I believe you are really fond of cats.

N: Very much so.

A: Did you know where they came from?

N: No… Why?

A: Well, I know this one Hebrew legend explaining how they came to be.

N: Interesting. Go on…

A: So Noah, the guy who survived the great deluge that

submerged the whole earth - Are you familiar with him?

N: The one with the ark?

A: That’s him. Well, apparently he prayed to God for help

in protecting all the food from rats. So you know what he did?

N: Nothing comes to mind.

A: He made the lion sneeze and out popped a cat!

N: That must be one of the cutest sneezes ever.

(GV and learner both laugh)●Vocabulary


fond Yêu thích, có hứng thú

very much so    Rất đúng là vậy

legend Truyền thuyết

explaining     Thuyết minh

survived      Sống sót

deluge      Đại hồng thủy

submerged Chìm trong, bị nhấn chìm trong

apparently Có vẻ là

You know what he/she did? Cậu biết anh ta/cô ta đã làm gì không?

nothing comes to mind Không nghĩ ra được gì

popped Xuất hiện●Comprehension Questions


1. So what legend are the GV and the learner talking about?

a. The cat

b. The dog

c. The moon


2. Who is Noah?

a. A middle aged working man

b. The guy who survived the great deluge that submerged

the whole earth

c. Nakata’s Uncle


3. How did the cat come to be according to the Hebrew legend?

a. God made the lion sneeze

b. It came from dinosaurs

c. It came from tiny tigers


■Cái hắt hơi dễ thương nhất


A - Aomame; N - Nakata


GV và học viên cùng bàn về mèo…


A: Mình cho rằng cậu rất thích mèo.

N: Chính xác.

A: Cậu biết mèo xuất xứ từ đâu không?

N: Không biết… Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

A: Chuyện là mình biết một câu chuyện thần thoại Hebrew có giải thích cách mèo được tạo ra trên thế giới này.

N: Thú vị đó. Kể tiếp đi…

A: Cậu biết Noah không? Người đàn ông đã sống sót qua trận đại hồng thủy đã nhấn chìm toàn trái đất?

N: Người có chiếc thuyền khổng lồ phải không?

A: Chính xác. Chẳng là, ông ta cũng đã cầu cứu đến thượng đế giúp ngăn chặn bọn chuột khỏi việc ăn hết thức ăn dự trữ. Cậu biết thượng đế đã làm gì không?

N: Không biết.

A: Ông ta đã khiến một con cọp hắt hơi, và từ cú hắt hơi đó bắn ra một chú mèo!

N: Đó quả là cú hắt hơi dễ thương nhất lịch sử.

(Cả hai cùng phá ra cười)=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnhthươngmạitrựctuyến #mèo #Hebrew #sưtử #ContàucủaNoah

1 view0 comments