Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Stay Off Them - Tránh xa khỏi chúng

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 12/12/2021


-----------------------------■Stay Off Them


Characters: C - Chan; R - Ran


A GV and a learner in class talking about his condition


R: Ouch! My ears are really killing me.

C: What's the matter?

R: I just arrived from the airport.

C: So?

R: So, every time I take a plane, my ears start to hurt.

C: That's no good.

R: Sometimes the pain goes away, and sometimes it doesn't.

C: Have you seen a doctor?

R: I've seen two doctors.

C: But they couldn't fix your problem?

R: Can you believe it? They both said I have to live with it.

C: Or you can stay off planes.●Vocabulary:


Ouch! Ui da!

My ____ is killing me. _____ của tôi đang giết tôi mất. (Dùng khi bộ phận trên cơ thể

quá đau buốt)

What’s the matter?  Có chuyện gì vậy?

So?     Rồi sao? Thì sao?

That’s no good. Tệ thật nhỉ.

See (~a doctor) Gặp bác sĩ/Đi khám

Can you believe it?  Cậu tin nổi không?

Live with it Chịu đựng, cùng sống với

Stay off    Tránh xa khỏi●Comprehension and Reflection Questions


1. How was Ran feeling?


a. Her ears are killing her

b. Planes are killing her

c. Pilots are killing her

d. Her eyes are killing her


2. Why were her ears killing her?


a. Every time she’s in a class, her ears start to hurt

b. Every time she takes a plane, her ears start to hurt

c. Every time she takes a shower, her ears start to hurt

d. Every time she cleans her ears, they start to hurt


3. What did the doctors tell her?


a. She has a severe illness

b. Nothing’s wrong with her

c. She has to live with it

d. She has to live with the doctors■Tránh xa khỏi chúng


Nhân vật: C- Chan; R - Ran


GV và học viên cùng trò chuyện về tình trạng của học viên tại lớp học.


R: Ui da! Lỗ tai tôi đau chết mất.

C: Có chuyện gì đó?

R: Tôi vừa tới sân bay

C: Và rồi?

R: Mỗi khi tôi lên máy bay, lỗ tai tôi sẽ bắt đầu đau nhói lên.

C: Nghe tệ thật nhỉ.

R: Đôi lúc cơn đau sẽ tự biến đi mất, nhưng cũng có lúc nó sẽ mãi kéo dài.

C: Cậu đi bác sĩ chưa?

R: Tôi đã đi khám ở hai chỗ rồi.

C: Nhưng họ đã không thể chữa được à?

R: Cậu tin nổi không? Cả hai đều bảo rằng tôi phải sống với triệu chứng này suốt đời.

C: Hoặc cậu có thể tránh xa khỏi máy bay.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnhthươngmạitrựctuyến #uida #đôitai #đautai #từtiếnganhchonỗiđau #máybay #từtiếnganhcầnthiếtchodulịch

8 views0 comments

Recent Posts

See All