Lenses

OUR
BLOG

DCEC Vietnam - Mail Magazine: Soulmate or Cellmate? - Bạn đời hay bạn tù?

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 20 tháng 3, 202


-----------------------------
■Soulmate or Cellmate?


J - Janice, R - Reiko


A GV and a learner talk about soulmates.


R: Do you believe in soulmates?

J: Not really. Why do you ask?

R: We were studying Greek mythology today. According to Plato, in ancient times, humans had two heads, four arms, and four legs.

J: Uh-huh.

R: But then Zeus, the god of the sky and thunder, decided to split them apart.

J: Why?

R: Because they were getting too powerful. Zeus probably figured that if he separated them, they’d only be half as strong. (pause) Hmm...maybe that’s where the expression “my other half” came from.

J: Maybe. But what happened next?

R: Nothing. Humans continue to be sad, always yearning for their lost partners. Once they find them, I guess they would be happy again.

J: Do you believe that?

R: It’s a very romantic idea, but no, I don’t. It’s just mythology.

J: No, I mean, that people would be happy once they find their “other half”?

R: Maybe. But I think people are making themselves sad hoping for something to happen, instead of simply enjoying the present. I really like the myth, though. How about you?

J: To be honest, I don’t find it very romantic. I find it creepy.

R: Creepy? Why?

J: Imagine being stuck with someone for the rest of your life. Like, you can’t move or get away from this person. It’s like a prison.

R: You have a point. I can’t imagine being physically attached to my boyfriend, especially after a fight. It would probably be very tense. (pause) But do you believe that you have a soulmate, somewhere out there?

J: My soulmate is made of foam and pillows. It’s called “my bed.”

R: Ugh, you’re hopeless!●Vocabulary


Soulmate     Bạn đời

Mythology    Thần thoại

Split ~ apart   Bị tách ra

My other half    Nửa còn lại (trong đường tình)

Yearn Thương nhớ

Creepy     Đáng sợ

Stuck with ~   Bị kẹt trong~ (một tình huống)

Prison     Nhà tù

You have a point. Cậu nói có lý

Physically     Một cách vật lý

Attached     Bám dính

Tense Căng thẳng

Somewhere out there Ở đâu ngoài đó

Foam     Bông, bọt

Hopeless     Vô vọng●Comprehension Questions


1. Which Greek myth did Reiko share with Janice?

a. The Perseus and Medusa

b. The Myth of Soulmates

c. The Myth of Echo


2. Why did Zeus separate the humans into two?

a. Because they were getting too powerful.

b. Because they looked hideous.

c. Because none of them wanted to be attached.


3. Who is Janice’s soulmate?

a. Brad Pitt

b. Cheesecake

c. Her bed


■Bạn đời hay bạn tù?


J - Janice, R - Reiko


GV và học viên cùng trò chuyện về bạn đời.


R: Cậu có tin vào bạn đời không?

J: Không hẳn. Sao cậu lại hỏi vậy?

R: Chuyện là mình đang học thần thoại Hy Lạp. Theo như Plato kể thì hồi xa xưa con người ta có hai đầu, 4 tay và 4 chân.

J: Ừ hử.

R: Như Zeus - thần của bầu trời và sấm sét - đã quyết định tách họ ra.

J: Vì sao?

R: Bởi vì họ đã trở nên quá mạnh mẽ. Có lẽ Zeus cho rằng nếu tách đôi họ ra thì sức mạnh của họ sẽ bị giảm đi một nửa. (dừng) Hmm… Có lẽ đây là cách định nghĩa “nửa còn lại” ra đời.

J: Có thể. Nhưng sau đó thế nào?

R: Không có gì. Con người tiếp tục chìm trong nỗi buồn, luôn mong muốn tìm thấy người bạn đời của họ. Mình nghĩ là khi họ tìm được nhau thì họ sẽ lại hạnh phúc.

J: Cậu có tin vào điều đó không?

R: Đúng rằng đó quả là một cách nhìn lãng mạn, nhưng không, mình không tin, nó chỉ là thần thoại thôi.

H: Không, ý mình là, cậu có tin rằng con người ta sẽ thật sự hạnh phúc sau khi tìm được “nửa còn lại” không?

R: Có thể. Nhưng mình thấy là con người luôn tự khiến mình buồn khổ hơn khi mong muốn một điều gì đó tốt đẹp hơn, thay vì tập trung nhìn vào những điều họ vốn đang có. Nhưng mình cũng khá thích câu chuyện thần thoại này. Cậu có thấy vậy không?

J: Nói thẳng là, mình không thấy nó lãng mạn lắm. Mình thấy nó quái gở.

R: Quái gở? Tại sao?

J: Thử tưởng tượng tới việc phải dính với một người suốt đời xem. Nghe cứ như ngục tù vậy.

R: Cậu nói cũng có lý. Mình không thể hình dung cảnh mình phải dính chặt với bạn trai mình một cách vật lý, nhất là sau khi cãi nhau. Nó sẽ rất căng thẳng nhỉ. (dừng) Nhưng cậu có tin rằng cậu có một người bạn đời ở đầu ngoài đó không?

J: Bạn đời mình được làm từ bông và gối. Hay còn gọi là “cái giường”.

R: Ôi, cậu đúng là vô vọng mà!=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #Bạnđời #Nửacònlại #Thầnthoại

3 views0 comments