Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Scaredy-cat - Nỗi sợ

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.-----------------------------

DCEC-VN Mail Magazine, 7/8/2021

-----------------------------

Scaredy-cat

A GV and a learner talk about phobias.

J - Janice, A - Ayana


A: I’m reading about this list of phobias. Did you know that there’s actually a fear of long words? And it’s called - wait for it - Hippopotomonstrosesquippedaliophobia. (laughs) Wow, that’s a mouthful.

J (laughs): That’s ironic.

A: You can say that again! Phobias are so fascinating, actually. My mom has hemophobia, which is the fear of blood. My father has claustrophobia, which is the fear of tight, enclosed spaces.

J: My friend has alektorophobia, which is the fear of chickens.

A: That’s a unique one.

J: So, what are you afraid of?

A: Well, a lot of things, really. I’m scared of the dark, I’m deathly afraid of heights...oh! And I’m also a thanatophobia.

J: Well, I think those are pretty standard. Maybe most of us have those fears.

A: Thanks, that really makes me feel much better. You know, when I’m alone in the dark and a cold hand grasps my neck…

J: Hey, I think I’ve seen that horror movie before.

A: Ooh, add that to the list. I’m frightened of horror movies. Does that count as a phobia?

J: I don’t think so. Those things are designed to terrify people.

A: Well, it was worth a shot.

J: Are you collecting phobias or something?

A (laughs): Of course not. But I want to discover all the things that I could possibly be afraid of. You know, so I could avoid them in the future.

J: I guess there’s some logic in that.

A: What are you afraid of, Janice?

J: I’m scared of cockroaches.

A: Hey, me too!

Vocabulary


Scaredy cat  Người nhút nhát

Phobia   Chứng bệnh sợ hãi một điều gì đó một cách

quá độ

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia Chứng sợ các từ vựng dài

Mouthful Một từ dài, phức tạp và khó phát âm

Ironic Trớ trêu

Hemophobia Chứng sợ máu

Claustrophobia Chứng sợ không gian hẹp

Enclosed Khép kín

Alektorophobia Chứng sợ gà

Thanatophobia Chứng sợ chết

Grasp Nắm lấy

Frightened Sợ hãi

Design Thiết kế

Terrify Gieo nỗi sợ

It’s worth a shot. Nó đáng để thử

Logic Lập luận, lý luận

Comprehension Questions


Alektorophobia is the fear of:

 1. Frogs

 2. Children

 3. Chickens


Ayana is afraid of the following except:

 1. Fish

 2. Darkness

 3. Heights


What is Janice scared of?

 1. The futility of life

 2. Cockroaches

 3. Nothing

Nỗi sợ


Governess và học viên cùng bàn về các chứng bệnh sợ hãi

J - Janice, A - Ayana


A: Mình đang đọc một danh sách về các chứng bệnh. Cậu có biết bệnh sợ các từ dài gọi là gì không? Là Hippopotomonstrosesquippedaliophobia. (Bật cười) Trời, thật là một từ dài hơi.

J (Cười): Trớ trêu thật hen.

A: Đúng hen? Mà mấy chứng bệnh này thú vị thật. Mẹ mình bị mắc hemophobia, là chứng sợ máu. Còn bố mình thì bị claustrophobia, là bệnh sợ không gian hẹp.

J: Bạn của mình có người bị alektorophobia, là bệnh sợ gà đó.

A: Độc đáo thật.

J: Còn bạn, bạn có sợ gì không?

A: Thật ra là khá nhiều đó, mình sợ nơi tăm tối, cũng sợ cả độ cao… À! Mình cũng bị mắc thanatophobia.

J: Mấy cái đó nghe cũng khá phổ biến nhỉ. Mình nghĩ là có khá nhiều người sợ như vậy.

A: Cảm ơn, điều đó khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn biết đó, khi tôi đang ở trong bóng tối thì đột nhiên có một bàn tay lạnh cóng nắm lấy cổ...

J: Mình có xem bộ phim kinh dị đó ở đâu rồi.

A: Ồ, cho nó vào danh sách luôn thì sao? Mình rất sợ phim kinh dị. Bạn có nghĩ đó được tính là một chứng bệnh sợ hãi không?

J: Mình không nghĩ vậy. Phim kinh dị vốn được tạo ra là để khiến người khác sợ.

A: Nhưng mình thấy nó cũng đáng thử.

J: Bạn đang sưu tầm danh sách các chứng sợ à?

A (Cười): Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mình muốn tìm hiểu tất cả những gì có thể khiến con người sợ. Bạn biết đó, để mình tránh chúng trong tương lai.

J: Đúng là nghe có lý nhỉ.

A: Janice, bạn có sợ gì không?

J: Mình là mình sợ gián.

A: Ồ, mình cũng vậy!

=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com

4 views0 comments

Recent Posts

See All