Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Phrases of Praises - Lời khen

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 19/12/2021


-----------------------------■Phrases of Praises


Characters: C - Chan; A - Aika


A GV and a learner in class talking about giving feedback.


A: I’ve been researching part-time jobs recently and a friend

of mine told me she was a part-time Japanese language

teacher for foreigners.

C: Sounds like a good idea. Why don’t you try it?

A: It’s not a bad idea, I know. I can speak a little German,

English, and my mother tongue is Japanese so it won’t be

difficult to teach. I AM concerned, however, about my attitude.

C: What about your attitude?

A: A lot of times, I’m brutally frank.

C: I see.

A: I might forget to hold back on my comments and it might

hurt the feelings of the learners.

C: I’m sure it’s something you can work on. Maybe study about

different ways to give feedback to learners.

A: I think you’re on to something. Care to elaborate?

C: I think it’s best to give constructive criticism. It emphasizes on

what you want a student to improve on in a more positive way.

A: That way, even if I’m pointing out their mistakes, it won’t sound

too hurtful and they won’t feel bad about it.

C: Exactly! Try phrases of praises instead of comments that torment.

A: Ooh, that’s catchy!●Vocabulary:


Feedback Ý kiến, phản hồi, đánh giá

Mother tongue  Tiếng mẹ đẻ

However Tuy nhiên

Brutally frank   Thẳng thắn một cách phũ phàng

Hold back   Làm chủ, khống chế

Be on to something Đi đúng hướng, nắm được điều gì đó

Care to elaborate?  Có muốn thử chia sẻ không?

Constructive criticism Chỉ trích, bình luận có tính xây dựng

Emphasize   Cường điệu hóa, phóng đại

That way, ~   Nếu vậy thì, làm vậy thì

Torment    Tra tấn

Be catchy Nghe vui tai, có vần điệu, dễ nhớ●Comprehension Questions


1. What was Aika’s friend’s part-time job?


a. She teaches English in elementary school

b. She teaches English to foreigners

c. She teaches Japanese to foreigners

d. She teaches Japanese to preschoolers in Japan


2. Why is Aika concerned about being a Japanese language

teacher to foreigners?


a. She is concerned because of her very kind attitude

b. She is concerned because of her brutally frank attitude

c. She is concerned because of her strict attitude

d. She is concerned because of her schedule


3. Why is it best to give constructive criticism?


a. Because it emphasizes on improving your skills in

a more aggressive manner

b. Because it emphasizes on teaching the learners in

a nice way

c. Because it emphasizes on what you want a student

to improve on in a more negative way

d. Because it emphasizes on what you want a student

to improve on in a more positive way


■Lời khen


Nhân vật: C - Chan; A - Aya


Giảng viên và học viên đang cùng trò chuyện về cách đưa ý kiến


A: Gần đây mình đang tìm việc làm thêm, và phát hiện ra rằng bạn mình đang làm giáo viên tiếng Nhật ngoài giờ, cổ dạy cho người nước ngoài.

C: Nghe hay đó. Cậu thử làm xem sao?

A: Đúng là nghe không tệ. Mình biết chút tiếng Đức, tiếng Anh, hơn cả, tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình nghĩ dạy học sẽ không khó. Tuy nhiên điều đáng ngại là thái độ của mình cơ.

C: Thái độ cậu thế nào?

A: Đôi lúc mình có hơi phũ phàng.

C: Ra vậy.

A: Mình có thể sẽ không làm chủ được cách mình bình luận và nó có thể sẽ làm tổn thương cảm xúc của học sinh.

C: Mình tin rằng cậu sẽ phát huy được khía cạnh đó. Có thể cậu sẽ cần nghiên cứu thêm về các cách đưa bình luận khác nhau.

A: Nghe hợp lý đó, mình có thể biết thêm được không?

C: Mình nghĩ ta nên đưa các bình luận có tính đóng góp. Nó giúp ta truyền tải được những điểm ta cần học viên cải thiện theo một cách tích cực.

A: Và nhờ vậy, cho dù ta có nói về điểm yếu của họ, thì cũng không khiến họ cảm thấy tổn thương.

C: Chính xác! Hãy khen, thay vì quá khắt khe.

A: Ồ, nghe vui tai đó!=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnhthươngmạitrựctuyến #khenngợi #phảnhồi #bìnhluậncótínhxâydựng #giáoviêntốt

4 views0 comments

Recent Posts

See All