Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Out with the old and in with the new - Bỏ cái cũ, tiếp nhận cái mới

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 27 tháng 2, 2022


-----------------------------■Out with the old and in with the new


GV - Alwyn (A) L - Hiroshi (H)


L and GV talk about new words.


H: I was reading an article online when I came across

a new word.

A: Oh really? What word was it?

H: I think it was “adulting”. I know what adult means

but I’m not sure about this one.

A: I see. Well it’s simple actually, it just means the things

we adults usually do.

H: Like what?

A: Mundane things like paying the bills, and keeping your

home clean.

H: Oh, Adulting is hard then, for me anyway hehe.

But is it a real word, like, is it in the dictionary?

A: It is! It was just added recently.

H: Great, more words for me to learn. By the way,

how many words are added to the dictionary?

A: Hundreds of words are added to the dictionary

every year.

H: What!? I don’t think I can keep up with all of these

new words…

A: Don’t worry! You don’t have to learn all of the words.

Some of the words added are only useful to specific

situations and niche circles.

H: Phew! That’s good to know, I still have a long list of

words I need to put in practice.

A: Don’t fret, I’m here to help you out when you want

to put those words in practice.

H: Good, let’s start with the word “dad bod”.●Vocabulary:


come across Chạm phải, đụng phải

adulting Những thói quen, hoạt động của người lớn

mundane     Chuyện thường ngày

niche Có tính đặc thù, không phổ biến

to put in practice Đưa vào thực tiễn, luyện tập

don’t fret Đừng quá lo lắng

dad bod Có vóc dáng của một người bố●Comprehension Questions:


1. What word did Hiroshi discover?

a. Article

b. Mundane

c. Adulting


2. What does the new word mean?

a. Things like painting and designing your home.

b. Things like paying the bills and keeping your

home clean.

c. Things like adding words to the dictionary


3. What’s the word, Hiroshi would like to put in practice?

a. Dad bod

b. Don’t fret

c. Dad bed


■Bỏ cái cũ, tiếp nhận cái mới


A - ALwyn (GV) H - Hiroshi (Học viên)


GV và học viên cùng trò chuyện về những từ ngữ mới.


H: Mình vừa gặp phải một từ mới khi đang đọc báo mạng.

A: Thật hả? Từ gì đó?

H: “Adulting”, mình biết adult có nghĩa là gì nhưng mình lại không hiểu lắm về cách chuyển thể này.

A: Ra vậy. Thật ra nó dễ hiểu lắm, nó đơn giản chỉ những điều chỉ có người lớn mới hay làm.

H: Ví dụ như…?

A: Chẳng hạn như trả hóa đơn, hay dọn dẹp nhà cửa. Những điều cực kỳ bình thường.

H: Ra là vậy, adulting đúng là một điều khó khăn nhỉ, đối với mình, haha. Nó có phải là một tự thật sự không, kiểu như có trong từ điển?

A: Có đó! Nó chỉ vừa mới được thêm vào gần đây.

H: Tuyệt, lại một từ vựng mới để mình học. Nhân tiện, có bao nhiêu từ được thêm vào từ điển vậy?

A: Mỗi năm có hàng trăm từ được bổ sung vào từ điển.

H: Thật hả!? Mình không nghĩ là mình có thể học theo kịp.

A: Đừng lo! Cậu không nhất thiết phải học hết tất cả. Một số từ rất hiếm được dùng, hay chỉ được dùng trong một số lĩnh vực nhất định.

H: May quá! Đó quả thật là một điều tốt khi mình còn cả tá từ cơ bản khác chưa nắm hết.

A: Đừng lo, mình sẽ luôn có mặt để hỗ trợ cậu luyện cách sử dụng các từ mới này.

H: Tốt, ta sẽ bắt đầu với từ “dad bod”.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #tưmơi #từtiếnganh

1 view0 comments