Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Out of the Woodwork - Hình thành từ gỗ

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 30/1/2022


-----------------------------■Out of the Woodwork


H: Hiroshi A: Alwyn


GV(A) asks L(H) what he has been up to lately.


A: It seems that you have a lot on your plate lately.

 What have you been up to lately?

H: I’ve been woodworking.

A: Wow. So, you are making things out of wood.

Well, then what are you making?

H: Violins.

A: Violins!? Isn’t that difficult?

H: It is challenging. I'm still learning, but it's a lot of fun.

A: This is like a hobby, right? You, you are now making

violins as a hobby. How does a person learn how to

make a violin?

H: Hmm, this is like anything else where you follow

tutorials and watch other people do it and, and then

learn through trial and error.

A: Are there like, could a person actually go to school to

learn how to make violins? Like a lutherie?

H: There are Luthier schools out there, but most courses

take some time.

A: Okay. So you're not doing formal study. You're just

learning how to do it on your own.

H: Yeah, this is something I believe I could be good at!

A: That’s great to hear! Can’t wait for you to become

a well-known luthier.●Vocabulary:


Have a lot on one’s plate (nghĩa bóng) có nhiều việc để làm

Woodwork     nghệ thuật làm đồ gỗ

Tutorial     hướng dẫn

Trial and error    phương pháp thử và sai

Course     khóa học 

Lutherie     nghệ thuật tạo và bảo trì nhạc cụ

Luthier     nghệ nhân nhạc cụ●Comprehension Questions:


1. What has been keeping Hiroshi occupied?

a. wood carving

b. woodworking

c. wood cutting


2. What is Hiroshi making?

a. Violas

b. Violins

c. Cellos


3. How did Hiroshi learn to make violins?

a. Through trial and error

b. Through youtube videos

c. In a Luthier school


■Hình thành từ gỗ


H: Hiroshi A: Alwyn


GV (A) hỏi thăm về cuộc sống của học viên (H) dạo gần đây.


A: Gần đây trông cậu có vẻ bận rộn. Cậu đang làm gì đó?

H: Mình đang học cách làm đồ gỗ.

A: Ồ, vậy là cậu tạo ra vật dụng từ gỗ à. Giờ cậu đang làm gì đó.

H: Đàn vĩ cầm.

A: Đàn vĩ cầm!? Không phải nó khó lắm sao?

H: Nó là một thử thách đó. Mình vẫn còn đang luyện tập, nhưng công việc thật sự rất vui.

A: Này là kiểu như thú vui phải không? Cậu đang học cách chế biến đàn vĩ cầm như một thú vui. Làm sao để một người có thể học tạo ra một chiếc đàn vĩ cầm vậy?

H: Hmm, nó cũng như cách ta học bất kỳ điều gì khác, tham khảo hướng dẫn và xem người khác làm, rồi tự mình làm và tự khám phá qua nhiều lần thất bại.

A: Liệu có một nơi nào để đến học làm đàn vĩ cầm kiểu trường học không? Như một xưởng chế biến đàn chẳng hạn?

H: Đúng là có vài trường đào tạo nghệ nhân nhạc cụ, nhưng phần lớn các khóa học tốn rất nhiều thời gian.

A: Ồ, vậy là cậu không theo học chính thức, mà tự mình học cách chế biến phải không.

H: Ừm, và mình có cảm giác rằng mình có thể trở nên tốt hơn!

A: Tốt rồi! Không thể đợi tới ngày cậu trở thành một nghệ nhân nhạc cụ nổi tiếng được.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #nghệthuậtlàmđồgỗ #phươngphápthửvàsai #đànviôlông

8 views0 comments