Lenses

OUR
BLOG

DCEC Vietnam - Mail Magazine: Head In The Clouds - Bay đụng trời xanh

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 1 tháng 5, 2022


-----------------------------
HEAD IN THE CLOUDS

Alwyn - GV Sho - L


L and GV are talking about the weather.


S: I was looking at the forecast on my phone and

tomorrow's weather is going to be fantastic.

A: That’s good. It’s been raining for the past few days.

S: Hardly any wind blowing. Going to be probably the

most beautiful day so far this year.

A: Can't fly a kite though, without wind.

S: That's true. You can't fly a kite, but you can do

other stuff. What do you like to do when the weather

is nice?

A: I'm kind of an indoor person, I just like opening

my window and kind of smelling the outdoors,

if that makes sense.

S: It makes sense. Getting fresh air in the house.

A: How 'bout you?

S: I like to go on walks. Especially right now because

it's spring and a lot of stuff is starting to bloom.

I like to see what's going on outside.

A: Yeah, and it’s very reinvigorating.

S: And then you get to hear the birds having their

bird chattering.

A: Wonder what they're saying?

S: They're probably also talking about how great

the weather is.

A: You’re probably right! Haha.●Vocabulary:


Forecast   Dự báo thời tiết

Kite    Diều

Reinvigorating Hồi phục; mang lại sức sống, năng lượng

Chattering Tiếng chim hót, tiếng ríu rít

Past few days Những ngày vừa qua

Hardly   Hầu như không

Stuff    Thứ, vật

Indoor   Trong nhànhà●Comprehension Questions:


1. What was the weather forecast for the next day?

a. The weather was going to be terrific.

b. The weather forecast was fantastic.

c. The weather was going to be fantastic.


2. How does Alwyn enjoy the day when the weather is nice?

a. He goes outdoors and flies kites.

b. He opens the windows and smells the outdoors.

c. He opens the doors and lets the fresh air in.


3. What will you hear when you go outside?

a. See kites flying in the sky.

b. People talking about the great weather.

c. Hear the birds chatter.


■Bay đụng trời xanh

A - Alwyn (GV) S - Sho (Học viên)


Học viên và GV cùng trò chuyện về thời tiết.


S: Nãy mình có xem dự báo thời tiết trên điện thoại và hay rằng trời sẽ rất đẹp vào ngày mai.

A: Tin tốt đó. Mấy ngày nay trời cứ mưa suốt.

S: Sẽ hầu như không có một cơn gió nào. Đây hẳn sẽ là ngày đẹp nhất từng có trong năm nay.

A: Nhưng không có gió thì không thả diều được hen.

S: Quả thật. Mà không thả diều được thì cũng có cả khối điều khác để làm mà. Cậu thích làm gì vào những ngày thời tiết đẹp?

A: Mình là người thích ở nhà, nên mình sẽ chỉ mở cửa và tận hưởng không khí bên ngoài thôi, nếu nó hợp lý đối với cậu.

S: Hoàn toàn hợp lý. Đón không khí trong lành là một điều tốt mà.

A: Vậy còn cậu?

S: Mình thích tản bộ. Nhất là vào những ngày mùa xuân, khi mọi thức sắp sửa nở rộ như lúc này. Mình luôn muốn biết bên ngoài sẽ trông như thế nào.

A: Nghe thật đầy sức sống nhỉ.

S: Cậu còn có thể nghe tiếng chim hót líu lo nữa.

A: Có bao giờ tự hỏi chúng đang nói gì không?

S: Hẳn là chúng đang cảm thán việc thời tiết hôm nay thật đẹp.

A: Có lẽ cậu đúng! Haha.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #dựbáothờitiết #thờitiết #ngàytốtlành #ngàyxuân


3 views0 comments