Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Green thumb? - Tài trồng cây?

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 28/11/2021


-----------------------------■Green thumb?


A - Alwyn H - Hikaru


A GV (A) and learner (H) talk about his time going back to

his hometown.


A: How was your trip to your hometown? I can see that

  you’ve tanned, so you must’ve enjoyed yourself under

the sun.

H: Oh I was under the sun, alright, but I didn’t really have

a great time.

A: How come? Did something happen while you were there?

H: Yeah, I was really excited to go about my plans, but then

my grandparents asked me for help. One thing led to

another, chores began piling up!

A: Oh no… Did you try rejecting their requests?

H: I wanted to but I couldn’t, they remembered how much

I like apples so they made me help them out with tending

their apple farm.

A: Heh, at least you got some delicious apples.

H: The apples weren’t even that good.

A: Were you able to at least proceed with your plans?

H: I was but I was already so tired I could barely stand on

the surfing board. I should’ve gone to another place,

I don’t even have a green thumb!

A: Maybe you do, you just haven’t realized it yet. Haha!●Vocabulary


tan Rám nắng

enjoy yourself Tận hưởng, thư giãn

go about     Bắt đầu, khai triển/thực thi (kế hoạch)

tend Chăm sóc

pile up Chất đống, đổ dồn

barely Suýt soát

green thumb   (Nghĩa bóng) Tài trồng cây●Comprehension Questions


1. Where did Hikaru go on a trip?

a. Under the sun

b. His hometown

c. Tanning salon


2. Where did Hikaru go to help his grandparents?

a. At the beach

b. Apple forest

c. Apple farm


3. What was Hikaru’s original plan?

a. Surf the internet

b. Go surfing

c. Play golf■Tài trồng cây?


A - Alwyn H - Hikaru


GV (A) và học viên (H) trò chuyện về khoảng thời gian học viên về quê.


A: Cậu về quê có vui không? Trông da cậu có vẻ thâm đi một chút, chắc hẳn cậu đã phải tận hưởng nắng mặt trời nhiều lắm nhỉ.

H: Ừm, đúng là tôi đã đón nắng nhiều thật, nhưng tôi đã không tận hưởng được chút nào.

A: Sao vậy? Có gì xảy ra à?

H: Ừm, tôi đã rất mong muốn bắt đầu các kế hoạch vui chơi của mình, nhưng ông bà tôi lại nhờ tôi giúp việc họ. Hết việc này đến việc khác, thế là công việc chất thành đống!

A: Ôi không… Cậu có thử từ chối họ không?

H: Tôi rất muốn nhưng lại không thể, họ biết tôi thích ăn táo nên họ muốn tôi phụ chăm sóc vườn táo.

A: Hề, ít nhất thì cậu cũng có táo ngon để mà ăn nhỉ.

H: Táo còn không ngon tới mức đó.

A: Vậy cậu có triển khai được phần nào trong kế hoạch không?

H: Có nhưng tôi mệt tới mức tôi còn không có sức lướt sóng, đáng ra tôi phải tới chỗ khác. Tôi còn chẳng có chút tài trồng cây nào cả!

A: Có thể cậu có nhưng cậu chưa phát huy được thôi. Haha!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnhthươngmạitrựctuyến #ănmặcđẹp #lễcưới #tiệccưới #đámcướibãibiển

7 views0 comments

Recent Posts

See All