Lenses

OUR
BLOG

DCEC Vietnam - Mail Magazine: Gobsmacked - Sự kiện bất ngờ
Gobsmacked

Characters: C - Chan; S - Satoshi


A GV and a learner in class talking about an experience in UK


C: Good afternoon, Satoshi. It’s been a while since we had

a class together. It’s good to see you again.

How have you been?

S: Oh, sorry for not attending our classes. I went to the U.K.

last month for leisure and, boy, do I have a story to tell you.

C: Ohh. Please, do tell.

S: Hahaha. Well, I went to Coopers Hill, Gloucestershire,

in the U.K. and it was a pretty nice place.

C: Any interesting stuff there?

S: I saw this festival where people lined up on the top of a hill.

My friend didn’t tell me what was going to happen so

I really wasn’t expecting anything. But when the guy

rolled a piece of cheese down the hill, what happened next

left me gobsmacked!

C: Hahaha I see you also picked up some English expressions

on your stay. I think I heard of that festival somewhere.

That sounds like the cheese-rolling festival. Am I right?

S: Bingo! People ran, and rolled, and tumbled down the hill to

try and get the cheese.

C: Must have been quite a scene, especially if you were unaware

of what the event really was.

S: Very true. I guess there are some pretty unusual events

around the world.●Vocabulary:


It’s been a while Lâu rồi không gặp

Leisure   Thời gian rảnh

Boy, do I… Ôi, mình đã rất...

Line up   Xếp hàng

Gobsmacked  Kinh ngạc, bất ngờ

Pick up  Học (từ vựng hay kỹ năng)

Am I right?   Tôi nói có đúng không?

Bingo! Chính xác!

Tumble Vấp té, té lộn nhào

Pretty   Rất, khá là●Comprehension and Reflection Questions


1. Why was Satoshi not able to attend the classes?

a. He was sick

b. He visited his hometown

c. He went to the UK

d. He went to the US and got sick


2. Where in UK did Satoshi go?

a. London

b. Glasgow, Scotland

c. Shropshire, Wellington

d. Coopers Hill, Gloucestershire


3. What interesting stuff did Satoshi see that left him

gobsmacked?

a. He saw a festival where people lined up on top of

a hill and ran, roll, and tumbled down to catch

a piece of cheese rolling down.

b. He saw men wearing dresses and racing while

holding a barrel of beer.

c. He saw fishermen trying to catch the Lochness

monster.

d. He saw the royal guards dancing.■Sự kiện bất ngờ

Nhân vật: C - Chan S - Satoshi


GV và học viên cùng trò chuyện về một trải nghiệm tại UK trong buổi học.


C: Chào buổi chiều Satoshi. Lâu rồi mình mới được chung lớp thế này. Gặp lại được cậu mình mừng lắm đó. Cậu vẫn khỏe chứ?

S: Cho mình xin lỗi vì đã không tham dự lớp học thời gian qua. Mình đến Anh Quốc tháng vừa rồi để giã ngoại, và ôi, mình rất muốn kể với cậu chuyện này.

C: Ồ! Mình rất muốn nghe.

S: Haha. Chuyện là, mình đã đến Đồi Coopers ở Gloucestershire, đó là một nơi rất tuyệt.

C: Ở đó có gì thú vị không?

S: Mình có tới một cái lễ hội, lúc đó mọi người xếp hàng trên đỉnh đồi. Bạn mình không có bảo lễ hội đó là lễ hội gì nên mình cũng không để tâm lắm. Nhưng rồi sau đó có một người xuất hiện, anh ta cho lăn một miếng phô mai xuống từ đỉnh đồi, và giây phút ngay sau đó đã khiến mình gobsmacked (kinh ngạc)!

C: Haha! Có vẻ cậu đã học thêm được nhiều từng câu nói Tiếng Anh trong chuyến du lịch nhỉ. Mình nghĩ là mình có nghe về lễ hội này đâu đó rồi. Nó có phải là Lễ hội cheese-rolling không?

S: Chuẩn! Mọi người bắt đầu, té nhào lộn và lũ lượt lăn xuống đồi chỉ để lấy miếng phô mai đó.

C: Nghe có vẻ là một cảnh tượng đáng nhớ nhỉ, hơn nữa là lúc đó cậu chưa từng nghe về lễ hội đó bao giờ.

S: Đúng đó. Trên thế giới này có nhiều sự kiện thú vị thật nhỉ.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #cheese #Kinhngạcbấtngờ

3 views0 comments