Lenses

OUR
BLOG

DCEC Vietnam - Mail Magazine: Best thing since sliced bread - Điều tuyệt nhất

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 10 tháng 4, 202


-----------------------------
■Best thing since sliced bread

A - Alwyn, GV K - Koh, Learner


K: So, I was thinking, then I was pondering. Then I started

wondering, then I went back to thinking.

A: Those words mean mostly the same thing.

K: I was wondering about that. But then I started pondering.

What is something that you've had for a long time that

you cherish ?

A: I do. I had a pillow that I always kept beside me up until

I moved out from my parents. It always calmed me down

before going to bed,even though it was already tattered.

I was down in the dumps for a week when I learned

my parents threw it out. How about you? Do you have

something like that?

K: I did!

A: “Did”? It’s not in your possession anymore?

K: It broke down while it was in my hands.

A: That’s too bad! What was it and the story behind it?

K: It was a guitar that my great-grandfather used while

proposing to my great-grandmother!

A: Wow! How romantic!

K: It was supposed to be a good luck charm so when it

broke down, I was in a crisis for a few days. I kept

thinking that I may not find someone anymore.

A: But, you’re married now, right?

K: Yeah! The ending of that story is when I tried to get it

fixed, that’s where I met my wife. She was training to

become a guitar luthier that time.

A: Wow, what a romantic story.

K: We don’t have that guitar anymore, so I’m somewhat

anxious for my kids! Haha●Vocabulary:


Ponder Suy ngẫm

Wonder Băn khoăn

Cherish    Trân trọng

Tattered    Rách rưới

Down in the dumps  Buồn rầu

Possession  Sở hữu

In one’s hands   Nằm trong tay

Propose   Cầu hôn

Charm Bùa hộ mệnh

Crisis Hiểm nguy

Guitar Luthier  Nghệ nhân đàn ghi-ta●Comprehension Questions:


1. What was the thing Alwyn cherished?

a. A pillow he threw in the dump.

b. An old pillow he had as a kid.

c. A pillow he uses now.


2. What was the story about Koh’s guitar?

a. His great-grandfather used it while proposing a new

project.

b. His great-grandfather gave it as a proposal gift to

his great-grandmother.

c. His great-grandfather used it while proposing to

his great-grandmother.


3. How did Koh meet his future-wife?

a. He didn’t meet her because he broke the guitar.

b. He met her in a cafe.

c. He met her when he tried to get his guitar fixed.


■Điều tuyệt nhất

A - Alwyn (GV) K - Koh (Học viên)


K: Chuyện là, mình đã suy nghĩ, sau đó mình đã suy ngẫm. Tiếp theo đó mình bắt đầu băn khoăn, và cuối cùng mình trở lại với việc chìm trong suy nghĩ…

A: Tất cả đều có cùng một nghĩa đó.

K: Mình đã băn khoăn về điều đó. Nhưng mình lại bắt đầu suy ngẫm. Có một vật gì cậu đã sở hữu một thời gian dài mà cậu rất trân trọng không?

A: Mình từng có một cái gối mà lúc nào mình cũng giữ bên cạnh cho đến khi chuyển sang sống ở ngoài. Nó lúc nào cũng giúp mình dễ chịu trước khi ngủ, dù nó đã trở nên rất rách rưới. Lúc nghe tin ba mẹ mình vứt nó đi, mình đã rầu nứt vách đó. Còn cậu? Cậu có một vật gì tựa như vậy không?

K: Từng có!

A: “Từng”? Vậy nghĩa là cậu không còn sở hữu nó hả?

K: Nó bị hỏng khi còn nằm trong tay mình.

A: Buồn thật! Nó là vật gì và có tiểu sử như thế nào vậy?

K: Nó là chiếc đàn ghi ta mà ông cố đã dùng khi tỏ tình với bà cố mình!

A: Ôi! Thật lãng mạn!

K: Mình đã coi như một kiểu bùa hộ mệnh nên khi nó bị hỏng mình đã khủng hoảng suốt nhiều ngày. Mình đã nghĩ là mình sẽ không tìm được một người bạn đời trong suốt khoảng thời gian đó.

A: Nhưng cậu đang kết hôn rồi phải không nào?

K: Chính xác! Cái kết của câu chuyện đó là, mình gặp được cô vợ mình trong lúc mình tìm cách sửa đàn. Vợ mình lúc đó đang học để trở thành một nghệ nhân đàn ghita.

A: Ôi, quả là một câu chuyện lãng mạn.

K: Mình không còn sở hữu cây ghita đó nữa, nên mình có hơi lo cho tương lai của con mình! Haha.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #vietnam #họctiếnganhtrựctuyến #tiếngAnh #đànghita #sởhữuđặcbiệt


3 views0 comments