Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: Bells and whistles - Những tính năng mới lạ

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 6 tháng 3, 2022


-----------------------------

■Bells and whistles


Alwyn - GV Hinata - L


L and GV talk about smart home devices


A: You mentioned that your parents sent you a present for

the holidays, right?

H: Yeah, they sent me this thing. It is apparently called

a sous vide. It’s quite intricate to use as well.

A: That’s expected, I’ve only seen chefs use that on TV.

H: Well, this is the first for me! It also has some smart

features. You can connect the device to your phone and then

you can cook remotely!

A: Nowadays, there are so many appliances that you can

connect to your phone to make it more convenient.

It’s pretty cool.

H: And also disturbing!

A: I have to agree, but which one do you think is the most

disturbing?

H: I guess it would be smart lighting. I find it strange when

the lights start to change and you didn’t actually

flip a switch. It freaks me out!

A: I see your point, but that can be convenient too. Imagine

you’re out of town, you can program it to turn on and off

at a certain time so that people will think that you’re home.

H: Hmm. That’s a good point. Do you like smart devices?

A: They’re fine with me but I don’t really like to log into

my phone, to open an app, to wait for it to load. It’s less

convenient than just walking over to it.

H: I see.

A: It’s another case where to each their own, everybody likes

something different.●Vocabulary:

Sous vide  Công nghệ chế biến thực phẩm chân không

Intricate    Phức tạp

Feature Tính năng

Device Thiết bị

Remotely   Có tính từ xa

Appliance   Ứng dụng, thiết bị     

Disturbing   Đáng lo ngại

Freak out   Hoảng sợ

Program    Thiết lập, thiết kế

To each their own Mỗi người mỗi khác●Comprehension Questions:

1. What did Hinata get from his parents?

a. He got a soup cup.

b. He got a smart watch.

c. He got a sous vide.


2. What can Hinata do with his smart device using his phone?

a. He can cook remotely with his smart device.

b. He can connect it to his phone and cook remotely.

c. He can connect his phone to the smart device.


3. How can smart lighting be helpful?

a. You can make people think about the lights.

b. You can tell people that you’re out of town.

c. You can program it to turn on and off when you’re not

 at home.


■Những tính năng mới lạ


A - Alwyn (GV) H - Hinata (học viên)


Học viên và GV cùng trò chuyện về thiết bị thông minh tại nhà


A: Cậu có từng kể là bố mẹ có tặng cậu một món quà vào ngày lễ phải không nhỉ?

H: Ừm, họ đã gửi một thiết bị. Nó được gọi là sous vide (máy chế biến thực phẩm chân không). Cách dùng nó có hơi rối rắm.

A: Mình cũng đoán được phần nào. Những lúc duy nhất mình thấy nó là khi các đầu bếp sử dụng nó trên chương trình truyền hình.

H: Còn đối với mình thì đây là lần đầu! Nó cũng có kèm theo nhiều tính năng rất thông minh. Mình có thể kết nối nó với điện thoại và nấu ăn từ xa!

A: Các thiết bị thông minh có thể liên kết với điện thoại đang tăng dần mỗi ngày nhỉ. Mình thấy nó khá là hay đó.

H: Và cũng thật đáng quan ngại!

A: Đồng ý, nhưng cậu nghĩ điều gì đáng lo ngại nhỉ?

H: Đối với mình thì là đèn tự động. Mình thấy việc đèn điện tự tắt mở mà không cần bật công tắc thật là quái lạ. Đôi lúc nó khiến mình hoảng sợ.

A: Mình có thể hiểu được phần nào, nhưng nó cũng thật tiện phải không. Ví dụ như khi cậu đi đâu đó xa vài ngày, cậu có thể thiết lập để nó tự tắt mở theo chu kỳ để người ngoài nghĩ rằng cậu vẫn con đang ở nhà.

H: Hmm. Ý hay đó. Cậu có thích thiết bị thông minh không?

A: Mình thấy ổn, nhưng mình không ưng lắm việc phải mở điện thoại, đợi phần mềm khởi động chỉ để bật một vài thiết bị trong nhà. Có khi tự mình tới bật công tắt còn nhanh hơn.

H: Ra vậy.

A: Nhưng mà mỗi người mỗi khác. Những người khác sẽ có quan điểm khác với mình.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #Thiếtbị #thiếtbịsmart #nhàthôngminh #hệthốngnhàthôngminh #tiệníchgiađình

3 views0 comments

Recent Posts

See All