Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: After 9-11 - Sau thảm họa 11 tháng 9

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.


■ After 9-11

Characters: C - Chan; O - Ose

A GV and a learner in class talking about the 9-11

C: Today marks the 20th anniversary of 9-11,

the incident in the US where the airplane crashed

and destroyed the Twin Towers.

O: That tragedy was totally unprecedented. It boggles the mind

how such atrocity could be done to others.

C: To be fair, war has always been in the context of human

progress and civilization. People have been waging wars

since the dawn of time.

O: That is an unfortunate truth.

C: But I understand your sentiment. In this modern era,

you’d think that war wasn’t an option anymore.

O: On a much lighter note, a few years back, some survivors

of the 9-11 attack gave assistance to the survivors of the 3-11

earthquake in Japan.

C: Really? That’s wonderful to hear. Sometimes, those who

know how to reach other people suffering are those who

have suffered, themselves.

O: I couldn’t agree with you more. They even left a steel

origami crane in Kaiseizan Park in Koriyama, Fukushima

Prefecture as a symbol of their camaraderie as both victims

of the tragic event. The crane was made from the wreckage

of the World Trade Center.

C: Wow! That is very symbolic, indeed.


 • Vocabulary

9/11 Thảm họa 11 tháng 9 năm 2001, ngày xảy ra một loạt cuộc

khủng bố tại Hoa Kỳ. Sự kiện lớn nhất là sự kiện Trung tâm

Thương mại Thế giới tại New York bị đánh sập bởi một cú

đâm máy bay cảm tử.

Mark Đánh dấu, ghi dấu

Incident Sự kiện, biến cố

Crash Phá hủy, làm đổ nát

Twin Towers / World Trade Center Trung tâm Thương mại Thế giới

Unprecedented Chưa từng có

Boggle Sự lộn xộn

Atrocity Sự tàn bạo

To be fair, Nói một cách công bằng,

Context Ngữ cảnh

Wage Tiên công

Since the dawn of time (Nghĩa bóng) Ngay từ những ngày đầu,

I understand your sentiment Tôi hiểu cảm giác của cậu

Modern era Thời hiện đại

You’d think that… Bạn có thể sẽ nghĩ rằng

On a much lighter note, ~ Về mặt tích cực thì,

3-11 Thảm họa 11 tháng 3 năm 2011, ngày xảy ra trận động đất và

đại sóng thần tại Tohoku, Nhật Bản

That’s wonderful to hear! Tôi rất vui khi nghe điều đó!

I couldn’t agree with you more Tôi hoàn toàn đồng ý

Camaraderie Tình bạn thân thiết

Tragic Thảm kịch

Wreckage Đống đổ nát

Symbolic Hình tượng, biểu tượng

Indeed Đúng là vậy


 • Comprehension Questions

According to Chan, what does today mark in history?

 1. The 19th anniversary of 3-11, the incident in Japan where the earthquake hit the Tohoku region and caused the tsunami

 2. The 19th anniversary of 2-11, the incident in the Copenhagen where the assault by Swedish forces were beaten with heavy losses

 3. The 19th anniversary of 9-11, the incident in the US where the airplane crashed and destroyed the Twin Towers

 4. The 19th anniversary of 4-11, the incident in the UK called the Wars of the Roses where King Edward IV of England seized London from Henry VI


According to Chan, what has always been in the context of

human progress and civilization?

 1. War has always been in the context of human progress and civilization and people have been waging wars since the dawn of time

 2. Peace has always been in the context of human progress and civilization and people have been promoting peace since the dawn of time

 3. Fossil fuel has always been in the context of human progress and civilization and people have been using fossil fuel since the dawn of time

 4. Love has always been in the context of human progress and civilization and people have been waging wars because of love since the dawn of time


According to Ose, what happened a few years back?

 1. Some survivors of the 9-11 attack fell victim to the 3-11 earthquake in Japan

 2. Some survivors of the 9-11 attack also survived the 3-11 earthquake in Japan

 3. Some survivors of the 9-11 attack were Japanese

 4. Some survivors of the 9-11 attack gave assistance to the survivors of the 3-11 earthquake in Japan

What did the survivors of the 9-11 attack leave as a symbol of

their camaraderie to the 3-11 earthquake and tsunami survivors?

 1. They left a wooden origami crane in Kaiseizan Park in Koriyama, Fukushima Prefecture as a symbol of their camaraderie as both victims of a tragic event and the crane was made from the wreckage of the houses in Fukushima

 2. They left a steel Gundam statue in Kaiseizan Park in Koriyama, Fukushima Prefecture as a symbol of their camaraderie as both victims of the The Republic of Zeon

 3. They left a steel origami crane in Kaiseizan Park in Koriyama, Fukushima Prefecture as a symbol of their camaraderie as both victims of a tragic event and the crane was made from the wreckage of the World Trade Center

 4. They left a steel origami tower in Kaiseizan Park in Koriyama, Fukushima Prefecture as a symbol of their camaraderie as both victims of a tragic event that destroyed the Twin Towers in US and the Tokyo tower in Japan

■ Sau thảm họa 11 tháng 9


Nhân vật: C - Chan; O - Ose

GV và học viên cùng bạn về thảm kịch 11 tháng 9

C: Hôm nay đánh dấu 20 năm kỷ niệm 11 tháng 9, ngày Hoa Kỳ đối mặt với sự kiện Trung tâm Thương mại Thế giới bị máy bay lao vào và đánh sập.

O: Đó quả là một sự cố đáng tiếc. Đến giờ tôi vẫn còn không hình dung hết được sự tàn khốc mà nó để lại.

C: Nói công bằng thì, chiến tranh luôn là một phần của sự phát triển văn minh của nhân loại. Con người đã gây chiến với nhau từ những ngày đầu họ tồn tại.

O: Một sự thật khó chấp nhận nhỉ.

C: Nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu. Trong những ngày hiện đại này, ta có thể tưởng tượng cảnh chiến tranh sẽ nổ ra.

O: Nhìn tích cực thì, một vài năm trước, những người sống sót thảm họa ngày 11 tháng 9 đã hỗ trợ rất nhiệt tình cho những ai sống sót sau thảm họa 11 tháng 3 tại Nhật.

C: Thật hả? Thật tốt khi biết được đó. Đôi lúc, chỉ có những người từng trực tiếp đối diện thảm họa mới hiểu cảm giác của nhau.

O: Đúng thật. Họ còn để lại một con hạc giấy làm bằng thép tại công viên Kaiseizan tại Koriyama, tỉnh Fukushima, như là một biểu tượng cho sự thấu hiểu, và tình bạn gắn kết giữa người từng trải. Con hạc ấy được làm từ đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới đó.

C: Tuyệt thật! Quả là một tuyệt vời nhỉ.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#buộctóc #studyEnglish #GiaotiếpTiếngAnh #splashofcolor #màusắc #DIY #TiếngAnh #NeverForget #september11

7 views0 comments

Recent Posts

See All