Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: A Whale of a Time - Khoảng thời gian vui vẻ

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 23/1/2022


-----------------------------■A Whale of a Time


A - Alwyn H - Hitoshi


L (Hitoshi) shares his plan to go to a karaoke box.


H: Hey, my friends just invited me to go to "ka ra okay"

with them tonight. Would you like to come along?

A: Where are you going? California? Do you mean karaoke?

We pronounce it "carry oh key" in English, with the

emphasis on the "oh".

H: Oh, I see. Do you want to go to karaoke with us?

It'll be fun!

A: I feel nervous when someone hands me a microphone.

I freeze. I know I'm not a very good singer.

H: That's strange! I thought you were very outgoing.

A: Not at all! I'm very shy, especially in front of a group

of strangers.

H: Hey, my friends aren't strange!

A: "Strangers" just means "people I don't know". It doesn't

mean they are strange! Was it easy for you to sing the

first time you went to karaoke?

H: For me it was very easy, I love to sing! But now that

you mention it, some of my friends were very shy the

first time they went. One of my friends says he has to

have some beer before he can sing in front of people.

Maybe you should have one or two drinks before singing.

A: Yeah, one or two beers might help... or twenty!

H: Does that mean you'll come?

A: Oh, I have to take a rain check on that, I already have

other plans.

H: What a bummer, I'll definitely have you join us next time!●Vocabulary:


come along đi cùng với

emphasis     nhấn mạnh, cường điệu

outgoing      hướng ngoại

especially     đặc biệt là

mention nhắc đến, đề cập đến

take a rain check   (nghĩa bóng) để dành vào dịp khác

bummer thất vọng●Comprehension Questions:


1. Where is Hitoshi going with his friends?

a. To Carry okay

b. To California

c. To Karaoke


2. How does Alwyn feel when someone hands him

a microphone?

a. He feels nervous

b. He feels frozen

c. He feels that he’s not a very good singer


3. What does Hitoshi’s friend need before he can sing?

a. He needs to have some people in front of him.

b. He needs to practice singing.

c. He needs to have some beer.


■Khoảng thời gian vui vẻ


A - Alwyn, H - Hitoshi


Học viên (Hitoshi) đang chia sẻ về kế hoạch đi karaoke của mình.


H: Nè, bạn mình vừa rủ đi “ka ra okay” chung tối nay. Cậu có muốn đi cùng không?

A: Ở đâu cơ? California? Hay ý cậu là karaoke? Trong tiếng Anh tụi mình hay đọc là “carry oh key”, nhấn mạnh âm “oh”.

H: Ra là vậy. Cậu muốn đi karaoke với tụi mình không? Hẳn sẽ rất là vui lắm.

A: Mình luôn bị hồi hộp khi cầm micro. Lúc đó cả cơ thể mình sẽ gần như đông đá vậy. MÌnh không hát được hay cho lắm.

H: Lạ thế! Mình cứ tưởng cậu là kiểu người hướng ngoại.

A: Hoàn toàn không! Mình rất dễ ngại, nhất là khi đứng trước một nhóm người lạ (strangers).

H: Bạn mình đâu có kỳ quặc (strange)!

A: Mình không có ý đó! “Stranger” có nghĩa là “người mình không quen biết”. Nó không có nghĩa rằng họ là kỳ quặc! Lần đầu đi karaoke cậu đã có thấy hơi ngại không đó?

H: Đối với mình nó rất đơn giản, mình rất thích hát hò! Nhưng đúng là nhắc mới để ý, bạn mình có nhiều đứa có hơi rụt rè khi hát lần đầu. Có đứa còn bảo nó phải làm vài ly thì mới hát được. Có lẽ cậu cũng nên thử uống chút bia trước khi hát.

A: Ừm, một hoặc hai ly bia có thể giúp… hoặc là hai chục ly!

H: Vậy cậu có đi chung không?

A: À, cho phép mình hẹn vào dịp khác, tối nay mình có kế hoạch rồi.

H: Chán thế, lần tới chắc chắn mình sẽ kéo cậu đi!


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #nghĩabóng #Khoảngthờigianvuivẻ #karaoke #cahát

6 views0 comments

Recent Posts

See All