Lenses

OUR
BLOG

DCEC-Vietnam Mail Magazine: A Vintage Dream - Ước mơ đồ cổ

DCEC Vietnam xin được gửi đến chị Mail Magazine của tuần này.

-----------------------------


DCEC-VN Mail Magazine, 6/2/2022


-----------------------------■A Vintage Dream


A - Alwyn R - Ryo


GV and learner talk about listening to Vinyl Records and CDs


R: I just got back from the record store. I was looking through

the racks of vinyl records there.

A: Do you ever listen to vinyl?

R: Well, I collect vinyls but I don’t listen to them, they’re just

collectibles for me. I think it’s really cool to know how

much bigger an album art it has.

A: That’s true, you don’t get that with a CD or an internet stream.

Anyway, so what is it about vinyl that appeals to you?

R: I like it for its vintage appeal. The sound quality isn’t as good

as a digital audio file.

A: So do you gravitate towards CDs when you want to listen to

super high quality audio?

R: CDs are pretty good in terms of quality. They’re a lossless

digital format, so you can rip them and use them as you like.

A: I kind of have to disagree there because I’ve lost plenty of CDs.

So they’re lossy.

R: Well, that sounds like that’s your problem, not the CDs problem.

Haha

A: Haha. Getting back on track, CD pun. I think most people

choose mp3s or streaming ’cause they want convenience.

R: Convenience is important, sure. You can’t really carry your vinyl

collection with you in your car or when you run.

A: The jogging turntable never made it on the market, unfortunately.

Haha

R: No. That would- I don’t, I don’t know how to respond to that.
●Vocabulary:


Record store Tiệm thu âm (CD, băng)

Racks     Kệ, gác

Vinyl record   Đĩa than vinyl

Collectible   Bộ sưu tập

Stream Phát sóng trực tiếp

Appeal Gây hấp dẫn

Vintage Đồ cũ

Digital audio file Dữ liệu âm thanh kỹ thuật số

Gravitate  Có sức hút

Lossless Không mất mát (chỉ việc lưu trữ các âm thanh/hình ảnh mà

không làm ảnh hưởng tới chất lượng gốc)

Rip Đọc dữ liệu, đọc đĩa

Lossy    Dễ bị tổn thất (trái nghĩa với lossless)

Get back on track  Quay lại vấn đề chính

Pun Chơi chữ

Turntable    Bàn xoay●Comprehension Questions:


1. What does Ryo do with Vinyl records?

a. He looks for them.

b. He listens to them in the car.

c. He collects them.


2. Why does Ryo like Vinyl records?

a. He can’t lose his vinyl records.

b. Vinyl records have that vintage appeal.

c. Vinyl records have great audio quality.


3. What do most people prefer to vinyl records?

a. Listening to their CDs.

b. Listening to the radio.

c. Streaming their music.■Ước mơ đồ cổ


A - Alwyn R - Ryo


GV và học viên trò chuyện về việc nghe đĩa vinyl và CD


R: Mình vừa ghé cửa tiệm thu âm, và xem qua quầy đĩa vinyl ở đó.

A: Cậu hay nghe đĩa vinyl hả?

R: Mình chỉ thích sưu tầm vinyl chứ không dùng chúng để nghe nhạc. Mình khá thích cảm giác biết được thiết kế bìa album của chúng có thể bự tới cỡ nào.

A: Công nhận, với đĩa CD hay phát sóng internet, ta khó có thể cảm nhận được điều đó. Dù sao thì, điều gì khiến cậu thấy thích đĩa vinyl?

R: Mình thích nó vì tính cổ điển nó mang lại. Chất lượng âm thanh nó không thể đọ được với dữ liệu âm thanh kỹ thuật số.

A: Nghĩa là cậu sẽ nghe CD nếu có nhu cầu nghe âm thanh chất lượng cao phải không?

R: Nói về chất lượng thì đúng là CD vượt trội hơn thật. Dữ liệu của chúng không biết tổn thất, cậu cũng có thể đọc dữ liệu lên máy tính và sử dụng tùy thích.

A: Mình thấy không đồng tình lắm vì mình đã làm mất rất nhiều CD. Chúng rất dễ bị tổn thất.

R: Nó có vẻ không phải là vấn đề của CD mà là vấn đề của cậu nhỉ. Haha.

A: Haha. Quay lại với đề tài chính (“getting back on track” còn có thể dịch nghĩa đen là “trở lại với đoạn nhạc”), chơi chữ CD. Mình nghĩ nhiều người chọn mp3 hay phát sóng vì sự tiện lợi của chúng.

R: Quả nhiên tiện lợi là trên hết nhỉ. Ta không thể vác đĩa vinyl theo khi lái xe hay chạy bộ được.

A: Thật đáng tiếc là bàn xoay jogging không được phổ biến ngoài thị trường. Haha.

R: Không, điều đó quả là- Mình cũng không biết phải phản hồi như thế nào nữa.


=====================

Trường Giao tiếp Tiếng Anh Thương mại DCEC Vietnam

Chuyên giảng dạy tiếng Anh cho các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Liên hệ đăng ký học thử miễn phí

Facebook: @DCECVietnam

Twitter: @DCECVietnam

Website: www.dcecvietnam.com


#GiaotiếpTiếngAnhThươngmại #họctiếngAnh #Đĩathanvinyl #Kệ #Bộsưutập #Đồcũ #Bànxoay #esl #DCECVietnam

3 views0 comments